Hoppa till innehåll

Mur, staket och plank

När du ska bygga en mur, ett staket eller ett plank behövs det oftast bygglov. Det är viktigt att ta hänsyn till områdets karaktär när man väljer utformning.

Självservice

Utformning

Murar och formklippta häckar ger ett stadsmässigt intryck och passar bättre i tätbebyggt område än i skogsmiljö. Den naturliga vegetationen är ofta en passande avgränsning som i vissa fall kan kombineras med ett enkelt utformat staket. Stor hänsyn ska tas till områdets karaktär, såsom natur- och kulturmiljö, vid utformningen av det gemensamma gaturummet. I villaområdena bör murar eller plank endast förekomma i anslutning till skyddade uteplatser.

När behöver du söka bygglov för mur, staket och plank?

Det kan finnas områdesbestämmelser som reglerar hur du får bygga murar, staket eller plank på just din fastighet. Generellt gäller att alla murar, staket och plank utom de som är bygglovsbefriade kräver bygglov.

Bygglovsbefriade murar, staket och plank
 • Plank vid uteplats om det är max 1,8 meter högt och löper max 3,6 meter ut från huset samt placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Gäller en- och tvåbostadshus
 • Staket som är genomsiktligt (lika mycket luft mellan pinnarna, som pinnen är bred) och högst 1,2 meter högt
 • Grovmaskiga staket till exempel Gunnebostaket och armeringsjärnkonstruktioner
 • Mur upp till 0,4 m
Riktlinjer

Plank eller mur på prickad mark, det vill säga mark som inte får bebyggas, beviljas endast i undantagsfall. Vellinge kommuns policy är att inte bevilja plank eller murar som är högre än 1,8 m.

En konstruktion kan kräva bygglov som plank trots att den är helt genomsiktlig, eftersom den ändå kan vara helt tät och ha en avhållande effekt.
En säker trafikmiljö med god sikt vid utfarter krävs.

Sikttriangel (PDF-dokument, 1,4 MB)

Handlingar du behöver vid ansökan

Situationsplan i skala 1:500

Markera tydligt var på fastigheten muren, staketet eller planket ska placeras och sätt ut längd. Redovisa om muren, staketet eller planket placeras i tomtgräns eller på ena sidan tomtgränsen och i så fall hur långt avstånd det är till tomtgränsen.

Ritningar på mur, staket och plank

 • Muren, staketet eller planket ska ritas framifrån.
 • Måttsätt höjden från marknivå till murens, staketets eller plankets överkant.
 • Rita en sektion, ett tvärsnitt av muren, staketet eller planket. Detta ska anges i skala 1:20.
 • Ange vilka material och vilken färg på muren, staketet eller planket.

Andra saker att tänka på

 • Tänk på att "finsidan" bör vara utåt om inte staketet eller planket är dubbelsidigt.
 • För hörntomter och vid utfarter finns speciella bestämmelser med sikttrianglar.
 • Ange vid ansökan en kort beskrivning av dina byggplaner.
Senast uppdaterad:
4 april 2024 10:28