Anslagstavla

På kommunens anslagstavla får du de handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att anslå. Det vanligaste vi anslår är justering av protokoll från kommunens olika nämnder. Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås. Här publicerar Vellinge kommun aktuella anslag och kungörelser. Varje anslag har en länk till anslagsbeviset.

Besluten i protokollet är möjliga att överklaga enligt kommunallagen i tre veckor från datumet de anslås.

Här publicerar Vellinge kommun aktuella anslag och kungörelser. Varje anslag har en länk till anslagsbeviset.

Du hittar samtliga av 2019 och 2018 års kallelser och protokoll på sidan Kallelser och protokoll.

Anslag

Kungörelser

 • Grannehörande Ingelstad 6:1

  Anslaget sätts upp:
  2019-03-29
  Anslaget tas ned:
  2019-04-12
  Förvaringsplats:
  Kommunhuset
  Anslagits av:
  Osman Biberic
  Grannehörande Ingelstad 6-1.pdf
 • Grannehörande, bygglov för skolpaviljong på Höllviken 20:142

  Anslaget sätts upp:
  2018-12-13
  Anslaget tas ned:
  2018-01-08
  Förvaringsplats:
  Bygglovenheten
  80x133_grannehorande_skolpaviljong.pdf