Hoppa till innehåll

Nybyggnadskarta

När du söker bygglov kan du behöva en nybyggnadskarta. Detta gäller framförallt för nya byggnader. Den används av dig som sökande att rita in de byggnader du söker bygglov för. Du kan beställa nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta genom vår självservice.

Självservice

Kommunen tar ut en avgift för beställning av nybyggnadskarta.
Avgiften för en nybyggnadskarta är cirka 11 200 kronor och för en förenklad nybyggnadskarta är avgiften cirka 7 000 kronor.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är giltig i två år. En komplett nybyggnadskarta behövs när du ska uppföra ett nytt en- eller flerbostadshus, fritidshus, en industribyggnad med mera. Nybyggnadskartan innehåller information om:

Förenklad nybyggnadskarta

Om du ska uppföra en gäststuga, göra en större tillbyggnad nära fastighetsgräns i detaljplanelagt eller tättbebyggt område, samt vid vissa byggnationer så som exempelvis stall utanför detaljplanelagt område, är det en förenklad nybyggnadskarta du behöver. En förenklad nybyggnadskarta innehåller information om:

Se exempel på nybyggnadskarta på länken nedan.

Exempel på ritningar - vellinge.se

Kontaktpersoner

Önskar du mer information? Vänd dig till:
Mätningsingenjör Jerker Lundström
Telefon 040 42 50 00
E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Senast uppdaterad:
12 april 2024 13:26