Hoppa till innehåll

Komplementbyggnad tillexempel carport, garage, förråd och växthus

Inom detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse krävs oftast bygglov för att uppföra ett garage, en carport, ett förråd eller t ex ett växthus. Bestämmelser om byggnadens storlek, placering och utformning kan skilja sig åt i olika områden. Generellt gäller att en komplementbyggnad ska underordna sig huvudbyggnaden.

Självservice

Vad gäller i det område där min fastighet ligger?

Om din fastighet ligger i ett område där det finns detaljplan och områdesbestämmelser så kan det finnas specifika regler för hur du får bygga på din fastighet. Generellt gäller att:

Pågående planer och projekt - vellinge.se

Komplementbyggnad som attefallsåtgärd

Ett garage, en carport, ett förråd eller ett växthus kan uppföras som ett fristående attefallshus om byggnaden är mindre än 30 kvadratmeter.
Om du vill uppföra en byggnad som Attefallshus ska du lämna in en anmälan om attefallsåtgärd. Läs mer om attefallshus och fastigheter utanför detaljplan på länkarna nedan.

Attefall - vellinge.se

Utanför detaljplanelagt område - vellinge.se

Checklista inför ansökan - Carport, garage, förråd och växthus

Situationsplan i skala 1:500

 • Alla befintliga byggnader på fastigheten ska redovisas
 • Markera tydligt vilka delar som ska byggas
 • Sätt ut mått på nybyggnationen:
  • Huvudmått på byggnaden
  • Avstånd till fastighetsgränser

Fasadritningar i skala 1:100

 • Samtliga fasader ska visas rakt framifrån. Ange väderstreck för varje fasad.
 • Ange material och färgsättning på husets fasad, tak, fönster

Planritning i skala 1:100

 • Markera dörrar och fönster
 • Markera vad ytorna ska användas till
 • Ange yttermått på byggnationen

Sektionsritning i skala 1:100

 • Ritningen ska visa byggnaden i genomskärning och höjden ska vara inritad
 • Det ska framgå på planritningen var sektionen är tagen

Trädfällning

 • I vissa områden krävs marklov för trädfällning, därför behöver du ange om några träd behöver fällas i samband med byggnationen. Markera träden på situationsplanen och bifoga foton på dem.

Anmälan om kontrollansvarig kan krävas i vissa fall.

Förslag till kontrollplan

Koppla in vatten

När du vill koppla in vatten och avlopp i friggebod, attefallshus, garage och gäststuga får du här all information du kan tänkas behöva.

Senast uppdaterad:
2 oktober 2020 14:34