Hoppa till innehåll

Marklov för trädfällning

Vellinge har mycket vacker och värdefull natur. Många områden i kommunen har särskilda bestämmelser för bland annat att fälla träd.

Självservice

Det krävs ofta marklov för att fälla träd

Beroende på var du bor i kommunen kan det krävas marklov för trädfällning om trädets diameter är 20 cm eller mer, i en del detaljplaner kan det vara andra diameter som gäller. Trädet mäts på den del som har den största diametern. Marklov krävs oavsett om trädet är levande, sjukt eller dött.
Syftet med marklovsplikten är att skydda de natur-, kultur- och boendevärden som är knutna till träden och skogen. Målet i områdena Höllviken och Ljunghusen är att bostadsområdets karaktär ska bevaras, genom att iaktta varsamhet vid alla ingrepp som innebär betydande inskränkningar av trädens livsrum. Mötet mellan villaträdgård och naturmark kan berika varandra men det förutsätter att skogen får finnas kvar. Det krävs därför starkt vägande skäl för att få marklov för att fälla träd som omfattas av den utökade lovplikten.
Träd i bebyggd miljö bidrar med ekosystemtjänster för oss människor och samhället i stort. Ekosystemtjänster finns med som del i både nationella och internationella mål och inkluderar alla tjänster och produkter som vi människor får från naturens ekosystem.

Vid beskärning av träd ska en trädkrona sparas. Kontakta gärna någon som beskär träd yrkesmässigt så trädet inte tar skada. Toppkapade träd kan räknas som avverkade.

I en del detaljplaner finns det krav på återplantering om man vill fälla ett träd.

Detta är oftast inte tillräckliga skäl för att få lov att fälla träd:

Du kan själv ta reda på om din fastighet ligger i ett område där det krävs marklov för att fälla träd på länken nedan.

Marklov för trädfällning - vellinge.se

Olovlig trädfällning

Du får lov att rensa sly och ta bort rotfällda träd men i övrigt behöver du, om du bor i ett område med marklovsplikt, ansöka om marklov innan du fäller trädet. Om du fäller ett träd som kräver marklov kan du få böter. Om du anser att någon annan fällt träd olovligt kan du göra en anmälan om olovlig trädfällning.

Handlingar som behövs vid ansökan om marklov

Situationsplan i skala 1:500

Andra handlingar

Senast uppdaterad:
19 januari 2021 11:10