Hoppa till innehåll

Skärmtak och friggebod

Om det finns ett en- eller tvåbostadshus får man ofta lov att uppföra skärmtak och friggebodar upp till 15 kvm utan bygglov.

Friggebod

Om du planerar att uppföra en friggebod så är den bygglovsbefriad om boden:

Om det i detaljplanen inte står att bygglov för friggebod krävs kan du placera friggeboden på prickad mark (som normalt inte får bebyggas). Friggebodens yta räknas inte in i arean som enligt detaljplanen får bebyggas.

Strandskydd

Om du planerar att bygga i närheten av hav, sjö, strand eller vattendrag kan strandskyddsdispens krävas.

Allmän väg

Vid placering i närheten av allmän väg krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Dekorativ bild för hur man mäter.

Skärmtak

Om du planerar att uppföra ett skärmtak så är den bygglovsbefriad om taket:

Ett skärmtak ska kraga ut från en byggnad, skydda uppåt mot yttre klimat, ha ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med byggnaden som det är en del av.

Ett skärmtak ska även ha sin bäring från den byggnad den kragar ut från samt vara en enkel konstruktion. Ett skärmtak kan aldrig vara en fristående konstruktion.

Om det inte i detaljplanen står att bygglov för skärmtak krävs räknas inte skärmtakets yta in i arean som enligt detaljplanen får bebyggas.

Koppla in vatten

När du vill koppla in vatten och avlopp i friggebod, attefallshus, garage och gäststuga får du här all information du kan tänkas behöva.

Senast uppdaterad:
6 maj 2019 15:33