Hoppa till innehåll

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs till oss på Vellinge kommun.

Förskola och skola

Hur ska jag utläsa min faktura?

Ni betalar för aktuell månad. Perioden nämns exempelvis som 1911, vilket står för 2019 och november månad. Om ni har en plats på förskolan eller fritidshemmet ska alla dagar i månaden betalas - även helger, under semesterperioder och annan ledighet. Undantag gäller om platsen sägs upp mitt i en månad, då tas en avgift ut med 1/30 del av månadsavgiften per dag.

Jag har fått fel förskoleavgift. Vad gör jag?

Kontakta expeditionen på skolan eller förskolan. De undersöker och rättar underlaget då det är aktuellt till fakturan. Vanligtvis korrigeras felet till nästa månadsfaktura.

Förskolor i Vellinge kommun

Grundskolor i Vellinge kommun

Varför har vi fått påminnelseavgift?

Om fakturan inte betalas i tid skickas en betalningspåminnelse åtta dagar efter fakturans sista betalningsdatum. Kommunen tar ut en kostnad för påminnelseavgift, 60 kronor, och dröjsmålsränta från fakturans sista betalningsdatum.

Är fakturan fortfarande inte betald skickas ett inkassokrav 18 dagar efter sista betalningsdatum. Är fakturan därefter fortfarande inte betald skickas den till kronofogden.

Avgifter och regler

Hur ansöker jag om plats i förskola?

Ni kan ansöka om plats i Vellinges kommunala förskolor via kommunens e-tjänst. Ansökan till en fristående förskola i kommunen görs direkt via förskolan.

Sök plats i barnomsorg

Hur säger jag upp förskoleplats eller fritidsplats?

Ni kan säga upp er plats hos förskola, familjedaghem eller fritidshem via kommunens e-tjänst. Uppsägningstiden börjar gälla den dag uppsägningen skickas in. Uppsägning av plats på fristående förskolor görs direkt hos förskolan.

Säg upp plats i barnomsorg

Var sjukanmäler jag mitt barn?

I första hand ska all anmälan kring frånvaro göras via Vklass, är inte detta möjligt kan det även göras via telefon, 010-888 70 50, före 07.45.

För att kunna anmäla ert barns frånvaro måste ni vara registrerade som vårdnadshavare i Vklass.

När börjar sommarlovet nästa år?

Här hittar du information om när skolan börjar och slutar, lov, och vad du behöver tänka på om du måste vara ledig från skolan för elever 6-16 år.

Läs mer på sidan om Lov och ledighet

Boende, miljö och trafik

Julbelysningen fungerar inte?

Fungerar inte julbelysningen, kan du felanmäla det till Vellinge Direkt.

Felanmälan

Var kan jag hitta kontaktuppgifter till Väg och Samfällighetsföreningar i kommunen

Kontaktuppgifter till vägföreningar

För att hitta kontaktuppgifter till vägföreningar gå in i föreningsregistret.

Här kommer du till registret

Kan jag få parkeringstillstånd

Om du är rörelsehindrad eller har en anhörig som är rörelsehindrad kan du söka parkeringstillstånd som tillåter parkering på markerade platser.

Ansöka om parkeringstillstånd

Vi vill koppla in kommunalt vatten, vad kostar det?

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anläggningsavgifter och bruksavgifter/periodiska avgifter. På denna sida hittar du information om de vanligast förekommande taxorna.

Här kan du läsa mer om avgifter

Vi behöver få vårt vatten avstängt, vem hjälper oss med det?

Behöver du få vattnet till din fastighet avstängt, kontaktar du Vellinge Direkt, telefon 040-425700. Tjänsten är kostnadsfri under ordinarie arbetstid 07.30-15.30. Behöver du få vattnet avstängt under övrig tid debiteras du kommunens självkostnad.

Felanmälan

Mina avfallspåsar börjar ta slut, var kan jag beställa nya?

För dig som bor i enbostadshus: När det är dags att beställa fler påsar klämmer fast du en påse under kanten på locket till tunnan på tömningsdagen. Kläm fast påsen så att den syns tydligt utåt, så att de som hämtar ditt avfall kan ge dig nya påsar. Chauffören har inte alltid påsar till alla som beställer nya, då kan det ta några dagar innan du får dina nya påsar. Din klämda påse innebär att du har beställt nya påsar. Händer inget inom några dagar, kontakta Vellinge Direkt.

Kontakta oss

Här kan hittar du mer information om matavfallspåsar

Min tvättmaskin har gått sönder, hämtar kommunen den?

Grovavfall hämtas varje vecka efter beställning. Beställ hämtning hos Vellinge Direkt senast torsdag veckan före. Avfallet ska vara utställt senast måndag 07.00 och hämtas under veckan. Alla kollin, max fem kollin per gång och hushåll, ska vara utsatta vid tomtgränsen. Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har särskilda platser efter överenskommelse med RenoNorden. Grovavfallshämtning ingår i avgiften för hushållsopor och du har rätt till hämtning av 5 kollin varje vecka.

Kontakta Vellinge Direkt

Vi vill ändra vårt avfallsabonnemang, var gör jag det?

Om du vill starta ett abonnemang eller ändra ditt nuvarande abonnemang ska du kontakta Vellinge Direkt 040-42 50 00. Om du har frågor om din faktura ska du kontakta fakturaavdelningen på Serkon.

Öppettider är vardagar klockan 10-12 och 13-15, telefon 040-42 53 23.

Vi fick inte våra sopor tömda igår, var anmäler jag det?

Om dina sopor av någon anledning inte blivit hämtade till kl 20.00 på kvällen på hämtningsdagen, ska du kontakta Vellinge Direkt 040-42-57.

Om du har glömt att rulla ut dina kärl, kan du beställa en extrahämtning mot en kostnad, kontakta då Vellinge Direkt.

Kontakta Vellinge Direkt

Gatubelysningen utanför mitt hus är sönder, var anmäler jag det?

Fungerar inte gatubelysningen, kan du felanmäla det till Vellinge Direkt, 040-4525700.

Felanmälan

Jag behöver en ritning på min fastighet, var kan jag få det?

I vårt arkiv finns ritningar och andra handlingar som tillhör fastigheten. Ritningsarkivet kan hjälpa dig att ta fram ritningsunderlag för bygglov och information om avslutade bygglov, rivningslov, marklov och anmälningar.

Expeditionstider:
Måndag-fredag 10-12
Tisdag 16-18

Telefon 040-42 50 00

Beställa ritningar

Omsorg och stöd

Jag är missnöjd med min hemtjänst, vem pratar jag med?

Om du har synpunkter eller klagomål på någon verksamhet inom social omsorg ska du i första hand kontakta personal eller chef på den verksamhet du har synpunkter på.

Om du inte är nöjd med svaret kan du lämna dina synpunkter eller klagomål genom att fylla i blanketten Synpunkter och klagomål under självservice.

Lämna synpunkter och klagomål

Jag vill ansöka om färdtjänst, vem ska jag prata med, eller hur gör jag?

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har ett varaktigt funktionshinder. Du som har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst.

Det är Vellinge kommun som utreder och beslutar om rätten till färdtjänst.

Du ansöker via vår e-tjänst, där kan du också få mer information om hur du gör.

Ansökan om färdtjänst

Här kan du läsa mer om färdtjänst

Vad kostar hemtjänst?

Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader.

Här kan du läsa mer om avgifter inom vård och omsorg

Var ansöker jag om omsorgsboende?

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan också kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Efter ansökan sker en utredning av ditt behov av vård och omsorg.
För att beviljas boende krävs ett omfattande vårdbehov med behov av stöd och hjälp dygnet runt som inte bedöms kunna tillgodoses genom hemtjänst.

Här kan du läsa mer om våra omsorgsboenden i kommunen

Mina föräldrar behöver hjälp i hemmet, vem kontaktar jag?

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma.

Vad kan hemtjänsten hjälpa mig med

 • Du kan få hjälp med serviceinsatser, till exempel skötsel av bostaden, hjälp med inköp och ärenden och hjälp att laga mat.
 • Du kan få hjälp med personlig omvårdnad som ska tillgodose behov som stöd vid måltider, hjälp att äta och dricka, hjälp med personlig hygien, tryggheten att ha någon som tittar till dig.

Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs. Hemtjänsten kan även kombineras med andra tjänster, till exempel trygghetslarm eller dagverksamhet.

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan också kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Var ansöker jag om trygghetslarm?

Du som känner dig otrygg i ditt hem eller har svårt att ringa efter hjälp kan få ett larm hemma, ett så kallat trygghetslarm.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om trygghetslarm

Jag har inga pengar, var kan jag få hjälp?

Om du vistas i kommunen, saknar pengar eller tillgångar och inte kan få ett arbete som ger tillräcklig inkomst kan du vara berättigad till försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallas också för socialbidrag och ekonomiskt bistånd.

Här kan du läsa med om försörjningsstöd

Var kan jag lösa ut min aktivitetscheck?

From det år du fyller 75 år får du i början av varje år hem ett brev med erbjudande om aktivitetscheck. Snabbast får du din aktivitetscheck genom att använda e-tjänsten där du tar fram checken i din dator och skriver ut den (Bank-ID krävs)

Beställ aktivitetscheck

Här kan du läsa mer om din aktivitetscheck

Fritid och kultur

Vad kostar det att hyra en lokal?

Avgiften kan variera beroende på om den som hyr är en förening/organisation i Vellinge kommun eller ett privat företag, en privatperson eller en förening/organisation från annan kommun.

Avgifter Vellinge kommun lokaluthyrning.pdf (PDF-dokument, 233 kB)

Min granne berättade att det finns motionsslingor i Vellinge, hur hittar jag dem?

I Vellinge tätort finner du tre tydligt utmärkta motionsslingor på tre, fem och tio kilometer.

Här hittar du kartor över slingorna:

Motionsslinga_3km.pdf (PDF-dokument, 189 kB)

Motionsslinga_5km.pdf (PDF-dokument, 189 kB)

Motionsslinga_10km.pdf (PDF-dokument, 190 kB)

Vilka regler gäller för våra ridvägar i kommunen?

Falsterbonäset med sin unika natur kan ge ryttare många fina naturupplevelser, men det är viktigt att ryttare rider rätt och visar hänsyn. Det finns sammanhängande leder med få korsningar, som tillkommit just för ryttare.

För ridvägar gäller särskilda regler, som du kan läsa om här

Vi är nyinflyttade i kommunen, finns det någon fritidsgård i Höllviken?

I Vellinge kommun finns det fyra fritidsgårdar som är öppna mötesplatser för alla ungdomar i kommunen mellan tolv och nitton år. Om du vill vara med på våra aktiviteter kan du anmäla dig på din närmsta fritidsgård.

Fritidsgårdarnas öppettider och kontaktuppgifter

Vad finns det för kulturaktiviteter för barn?

Det finns massor av kulturaktiviteter för barn och unga i Vellinge kommun.

Här kan du läsa mer om våra kulturaktiviteter

När ska ansökan för ungdomsbidraget lämnas in till kommunen?

Ansökan ska ha inkommit till Vellinge kommun senast den 30 april.

För att bidrag ska utbetalas är det obligatoriskt att skicka in verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår.

Här kan du läsa mer om bidrag

Vi är intresserade att bilda en förening i Vellinge kommun, hur gör vi då?

Är du intresserad av att bilda en förening? Beroende på vad det är för förening du är intresserad av att bilda kan du läsa mer på Riksidrottsförbundets webbplats eller på forening.se.

Om du har frågor som rör föreningslivet i Vellinge kommun, kontakta Vellinge Direkt.

Jag vill boka en lokal, hur gör jag?

Du kan själv se vilka tider lokalerna är lediga i lokalbokningen och där kan du också skicka in din bokningsförfrågan. En bekräftelse skickas inom 5 arbetsdagar.

Kommun och politik

Jag behöver mina gamla betyg från grundskolan, har kommunen dem?
Jag söker ett protokoll från Miljö och byggnadsnämnden, var jag hitta det?

Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider. Du får också ta del av fullmäktiges protokoll samt kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Kallelser och protokoll

Jag vill överklaga ett beslut, hur gör jag det?

Om du som kommuninnevånare vill överklaga (besvära dig) ett beslut finns det två tillvägagångssätt: kommunalbesvär (laglighetsprövning) och förvaltningsbesvär.

Läs mer om påverka och överklaga

Var hittar jag information om kommunens försäkringar?
Hur styrs Vellinge kommun?

Vellinge kommun styrs genom kommunfullmäktige, där de förtroendevalda politikerna har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Du är alltid välkommen att besöka kommunfullmäktiges möten.

Här kan du läsa mer

Vilken kommunalskatt har vi i kommunen?

Här hittar du information om Vellinge kommuns ekonomi och kommunala skattesatser. Vellinges invånare har landets lägsta kommunalskatt.

Kommunala skattesatser - Inkomstår 2018

Kommunal
skatt inkl.
kyrko-
avgift

Kommunal skatt, ej kyrkoavgift

Skatt
till
kommunen

Skatt
till
landstinget

Avgift
Svenska
kyrkan

Begrav-
nings-
avgift

Vellinge-Månstorp

30,52

29,43

18,50

10,69

1,09

0,242

Skanör-
Falsterbo

30,42

29,43

18,50

10,69

0,99

0,242

Höllviken

30,23

29,33

18,50

10,69

0,80

0,242

Var hittar jag mer fakta om kommunen?

Här hittar du fakta om Vellinge kommuns befolkning, bostäder, arbetsmarknad, utbildningsnivå och mycket mer.

Kommunfakta

Hur ser tjänstemannaorganisationen ut i Vellinge kommun?

Pågående planer och projekt

Vem ansöker om att få göra en detaljplan?

Oftast är det markägare eller en exploatör som ansöker om att få göra en detaljplan, men även kommunen kan ansöka om att få göra en detaljplan.

Vad är en planprocess?

När kommunen ska arbeta fram en ny detaljplan så finns det regler för hur detta arbete ska gå till. Arbetet kallas för planprocess. Beroende på hur omfattande och komplex en detaljplan är så finns det olika regler för hur denna planprocess ska se ut. Det finns i huvudsak två olika ”förfaranden” - ”standardförfarande” och ”utökat förfarande”. Den största skillnaden mellan dessa är hur stor samrådskretsen är och var beslutet fattas – kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Dessa regler kring förfaranden syftar dels till att det ska finnas en insyn i vilka detaljplaner som kommunen arbetar med just nu för grannar och övriga boende i kommunen, och dels till att kommunen ska få in så mycket relevant underlag som möjligt att fatta beslut på.

 1. Samråd

  Samrådet är en dialog med såväl invånare som andra myndigheter och syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Under samrådet ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget.

 2. Granskning

  Efter samrådet revideras planförslaget eventuellt utifrån de synpunkter som inkommit i samrådet. Granskningshandlingen ska nu finnas tillgänglig för granskning under minst två veckor.
 3. Detaljplanen antas

  När granskningen är färdig så kan detaljplanen antas. Detta görs antingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på vilket förfarande som har använts. Efter att detaljplanen har antagits så finns det möjlighet att överklaga beslutet. För att kunna överklaga beslutet krävs att den överklagande har yttrat sig över detaljplanen senast i granskningsskedet.
 4. Laga kraft

  Tre veckor efter det att detaljplanen har antagits så vinner den laga kraft. Detta betyder att den nya detaljplanen nu är gällande, och det går att tillexempel söka bygglov på den.
 5. Vill du ha mer information?

  Texten ovan redogör förenklat och i korthet för en process som är komplex. Om du vill ha mer information om planprocessen så kan du vända dig till Boverkets hemsida.
Hur lång tid tar det att ta fram en detaljplan?

När kommunen tar fram en detaljplan så är det en stor mängd faktorer som ska kontrolleras och bedömas. Beroende på komplexiteten så kan det ta allt från cirka ett år att ta fram en detaljplan från det att kommunen startar arbetet.

Hur gör jag om jag vill göra en detaljplan?

Den som önskar få en detaljplan upprättad lämnar en begäran om planbesked till Vellinge kommun (PDF-dokument, 560 kB). Att ansöka om planbesked är förknippat med en avgift oavsett om kommunens besked blir positivt eller negativt. Ett planbesked är inte samma sak som att planen antas och är ingen garanti för att den kommer bli antagen. Att få ett positivt planbesked innebär att kommunen är villig att inleda en planprocess. Avgiften för planbesked är cirka 11000kr – 34000kr. Hur stor avgiften är beror på vilken sorts åtgärd du vill ansöka om.

Oavsett om det blir positivt eller negativt besked är en ansökan förenad med en kostnad enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-18 § 63.

Har du frågor om avgiften, kontakta Tillväxtavdelningen, Enheten för Plan och Exploatering via e-post plan@vellinge.se eller telefon 040-42 50 00.


Skicka ansökan om planbesked (PDF-dokument, 560 kB) till Vellinge kommun, Tillväxtavdelningen, 235 81 Vellinge.

Vem beslutar om detaljplaner?

Huvudregeln i Sverige är att det är kommunen som bestämmer hur marken ska användas. Besluten om detaljplaner fattas därför i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vilken av dessa som beslutar beror på hur omfattande detaljplanen är och vilka frågor som den omfattar.

Hur länge gäller en detaljplan?

När en detaljplan har vunnit laga kraft så gäller den tills vidare. Det betyder att den gäller tills det att den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

När behöver det göras en ny detaljplan?

Om det ska byggas ny sammanhängande bebyggelse så måste man ofta ta fram en detaljplan. En detaljplan kan även behövas för vissa enskilda byggnader. En detaljplan kan även tas fram för att exempelvis skydda värdefull bebyggelse genom skyddsbestämmelser för byggnader. Kontakta Vellinge kommun om du är osäker på om det du vill bygga kräver detaljplan.

Hur påverkas jag som vill söka bygglov av detaljplanen?

Detaljplanen sätter ramarna för hur bebyggelsen får se ut och var den får stå. Det som du ansöker om i bygglovet måste hålla sig inom ramarna för de bestämmelser som finns i detaljplanen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument bestående av en plankarta och en planbeskrivning. Här bestäms bland annat hur hög bebyggelsen får vara, hur mycket av tomten som får bebyggas, var gatorna ska ligga och vem som har ansvaret för skötsel av gatorna.

Hittar du inte vad du söker?

Kontakta Vellinge Direkt