Hoppa till innehåll

Ändra användning

Om du planerar att ändra användningen av en byggnad helt eller delvis kan det krävas bygglov. En ändrad användning kan vara exempelvis att göra delar eller hela din bostad till affär, butik eller till kontor.

Självservice

När krävs det att jag ansöker om bygglov?

Det är detaljplanen som styr om du får lov att ändra hela eller en del av din byggnad till ett annat ändamål. Är du osäker på om den tilltänkta ändringen kräver bygglov så kan du kontakta Vellinge Direkt för vägledning.

Om du ska göra mindre förändringar i en byggnads användningsområde, till exempel om du vill göra om en del av din bostad till ett hemmakontor eller göra om en sommarstuga till helårsbostad,krävs normalt inte bygglov. Om du ändrar till exempel planlösning, ventilation, vatten och avlopp eller liknande så kan åtgärden bli anmälningspliktig.

Checklista - Ändrad användning

Verksamhetsbeskrivning

  • Ange vilken verksamhet som ska bedrivas
  • Ange antal anställda som verksamheten kommer att ha och hur många kunder som beräknas besöka verksamheten.
  • Ange öppettider
  • Ange om eventuellt avfall uppkommer


Situationsplan i skala 1:500

  • Alla befintliga byggnader på fastigheten ska redovisas.
  • Markera tydligt vilken byggnad eller vilken del av byggnaden som verksamheten ska bedrivas i
  • Redovisa eventuella parkeringsplatser
Senast uppdaterad:
6 maj 2019 15:34