Hoppa till innehåll

Marklov

Förutom marklov för trädfällning kan man behöva söka marklov om man väsentligt ändrar markens höjd till exempel om du vill bygga en vall på din tomt.

Självservice

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge, cirka 50 cm upp eller ner. Det gäller både för tomter och allmänna platser.

Handlingar som behövs vid ansökan om marklov

Senast uppdaterad:
16 november 2020 10:17