Hoppa till innehåll

Marklov

Förutom marklov för trädfällning kan man behöva söka marklov om man väsentligt ändrar markens höjd

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantak, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Det gäller både för tomter och allmänna platser.

Publicerad:
26 augusti, 2020