Hoppa till innehåll

Skyltar

När du ska sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt så krävs det oftast bygglov. Det som räknas som skylt kan vara en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Självservice

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt

Att sätta upp en skylt kan vara att den monteras på en byggnad, en anläggning eller placeras fristående på marken. Det kan även vara att den monteras på ett plank, en mur, ett staket eller hissas upp i en flaggstång. Om du byter placering på en skylt räknas det som att du flyttat den. Att väsentligt ändra innebär till exempel att en befintlig skylt ändrar storlek eller utseende. Utseendeförändringar kan till exempel vara att texten, färgen eller ljusstyrkan ändras. Om ändringen är väsentlig krävs det bygglov.

För skyltar i Vellinge kommun har det antagits en skyltpolicy av Kommunstyrelsen 2018-04-04.
Skyltpolicyn är riktlinjer för hur skyltar ska se ut i olika områden.

Skyltpolicy (PDF-dokument, 12 MB)

Bygglovsbefriade skyltar

Vissa skyltar kan du sätta upp, flytta och ändra utan att söka bygglov. Nedan ser du en lista över dessa typer av skyltar eller skyltningar.

Undantag

I bevaransvärda områden finns utökad bygglovsplikt. I dessa områden kan det krävas bygglov för annars bygglovbefriade. Om du är osäker på vad som gäller för det område du planerar att sätta upp en skylt, finns generell vägledning i Riksantikvarieämbetets skrift om Riksintressen för kulturmiljövård. Du kan också kontakta Vellinge Direkt för råd och vägledning.

Riksintresse i Skåne - raa.se

Checklista inför ansökan - Skylt

Situationsplan i skala 1:500

  • Visa skyltens placering på tomten och ange mått till tomtgräns

Ritningar i skala 1:100

  • Skyltens utseende framifrån med texten utskriven
  • Måttsatt höjd och bredd samt mått från marken upp till skyltens början

Redovisa vilken typ av skylt ansökan gäller till exempel belyst skylt, inifrån upplyst skylt eller likande.

Senast uppdaterad:
6 maj 2019 15:33