Hoppa till innehåll

Förhandsbesked

Förhandsbesked är till för dig som vill bygga i områden som saknar detaljplan. Det är ett sätt att ta reda på om du kommer att kunna få bygglov för en nybyggnation.

Självservice

I förhandsbeskedet bedömer kommunen om platsen är lämplig att bygga på. Om kommunen är positiva till förslaget, skickas handlingarna ut till berörda fastighetsägare, grannar, som har rätt att tycka till om planerna.

I kommunens översiktsplan visas vilka områden som är lämpliga för ny bebyggelse. I bedömningen av förhandsbeskedet spelar översiktsplanen en stor roll.

Ett beslut om ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år. Du har då två år på dig att ansöka om ett bygglov. Det är viktigt att du följer eventuella villkor som har ställts i förhandsbeskedet om exempelvis utformning och placering av byggnaden.

Checklista - Ansökan om förhandsbesked
  • Situationsplan som visar var på tomten byggnaden ska placeras
  • Skisser på fasader som visar tänkt byggnad
  • Beskrivning av projektet, till exempel hur byggnaden ska användas, utvändiga material och färger.
Senast uppdaterad:
1 februari 2024 15:33