Hoppa till innehåll

Bygglov - Planera

När du planerar ditt bygge finns det många saker du behöver tänka på. Det kan vara hur mycket du får bygga på din tomt och vilka krav på utformning som gäller för din fastighet.

Hur du får lov att bygga, riva och fälla träd på din fastighet finns det bestämmelser för, i tätbebyggda områden finns det oftast en detaljplan som bestämmer hur du får lov att bygga.

Detaljplaner och områdesbestämmelser - vellinge.se

I sidofältet till höger hittar du mer specificerat vad som gäller för olika åtgärder.

En ansökan om lov kostar oavsett om du får ett ja eller ett nej.
Kostnaden baseras på vilken typ av projekt det gäller och storleken på projektet.
Om du ändrar dig och tar tillbaka din ansökan, eller om den avvisas på grund av att handlingarna inte går att tolka, så behöver du betala en avgift för registrering och administration. Läs mer om kostnader för bygglov på sidan sidan.

Kostnader - vellinge.se

Boka tid för stöd och vägledning

Du kan boka tid hos en handläggare för rådgivning, innan du lämnar in ditt bygglov.
Du bokar i första hand ett Teams-möte.
Boka tid i vår bokningstjänst så skickar vi en länk till mötet.
Du kan naturligtvis boka telefontid eller ett fysiskt besök med oss också. Skriv i bokningen att du vill bli uppringd eller om du vill träffas på kommunhuset, så ordnar vi det.

Boka tid för rådgivning - Bygglov (e-tjänst)

Kontakta handläggarna på våra öppettider för stöd och vägledning

Bygglovsenheten är tillgänglig via telefon under normal kontorstid.
Ring Vellinge Direkt, 040-42 50 00, så får du hjälp med att komma i kontakt med rätt person.

Vi har även öppet för besök på tisdagar mellan kl. 16.00-18.00. Anmäl dig i Vellinge Direkt så kommer vi ut och hämtar dig.

Varför behöver du ansöka om lov eller anmäla en åtgärd?

I Sverige finns det lagar (PBL) och förordningar (PBF) som ställer krav på hur mark och vatten får användas och det ska ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är kommunens ansvar att planera bebyggelsen inom kommunen. Kommunen ska också se till att lagstiftningen och Boverkets krav uppfylls och efterföljs vid ny bebyggelse och vid ändring av befintliga byggnationer.

Kommunen planerar samhällsbebyggelse i så kallade detaljplaner. I dessa finns bestämmelser för hur planområdet får bebyggas och vad det ska användas till. När marken ska bebyggas krävs det därför en ansökan om lov eller anmälan. Detta är för att säkerställa att lagar, förordningar, gällande byggnormer och planbestämmelser efterföljs.

Vilken hjälp behöver jag under byggprocessen?

När man ska planera och genomföra en större byggnation kan det vara en god idé att ta hjälp av till exempel en arkitekt, en konstruktör, anlita en kontrollansvarig och involvera byggentreprenören på ett tidigt stadie. Detta kan underlätta både under utformningen, lovprocessen och under genomförandet av byggnationen. Du kan undvika en del hinder och extraarbete om du tänkt igenom hela processen redan från början. Fackmän vet ofta vilka saker som kan uppkomma och utgöra hinder genom sin erfarenhet av byggprocesser.

Senast uppdaterad:
2 februari 2024 08:17