Attefall

Har du utnyttjat all din byggrätt, det vill säga den andel av tomten som får bebyggas, eller du vill bygga på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas, så kallad prickmark, kan du utnyttja Attefallsreglerna. Du kan exempelvis bygga en gäststuga eller göra en tillbyggnad på ditt hus. Attefallsreglerna gäller om du har ett en- eller tvåbostadshus. Du behöver inte söka bygglov för ett attefallshus, men du måste göra en anmälan.

Självservice

Bild 1: Illustration av vad som får byggas under Attefallsreglerna.

OBS! Ett Attefallshus eller en Attefallstillbyggnad får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannens medgivande.
Placering närmare än 4,5 meter mot gata, park (allmän plats) kan inte tillåtas.

Inom vissa områden finns det bestämmelser som gör att man inte får göra Attefallsåtgärder.

Policy för åtgärder i värdefull miljö (PDF-dokument, 2,8 MB)

Karta för undantag attefallsregler

Attefallshus

Komplementbyggnad

Komplementbyggnaden får max vara 25 kvadratmeter. Exempel på komplementbyggnader är Carport, garage, förråd, gäststuga utan kök eller pentry. Det kan vara flera byggnader, men då får den sammanlagda arean av alla byggnader inte vara mer än 25 kvadratmeter. Höjden får max vara 4,0 meter från marken till komplementbyggnadens högsta punkt, det vill säga taknocken.

Komplementbostadshus

Ett komplementbostadshus är detsamma som en komplementbyggnad, men det har alla bostadsfunktioner som kök, wc/dusch med mera. Ett komplementbostadshus kan vara en permanent bostad, ett fritidshus eller en gäststuga.

Attefallstillbyggnad

Tillbyggnaden får max vara 15 kvadratmeter bruttoarea. Det vill säga tillbyggnaden kan vara i flera plan, men summan av alla våningsplans areor får inte vara mer än 15 kvadratmeter. Höjden på tillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd. Endast en tillbyggnad får göras. Det gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 kvadratmeter.

Attefallstakkupor

På ett en- eller tvåbostadshus får du under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor. Takkuporna får uppta högst halva takfallet (lutningen på taket) och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Attefallsindelning - inredning av ytterligare bostad

Om du vill inreda ytterligare en bostadslägenhet i ditt bostadshus kan du anmäla en attefallsindelning. Du får dock inte göra en attefallsindelning i ett komplementbostadshus. Din attefallsindelning får inte medföra några ändringar av byggandens fasad. Vill du till exempel sätta in nya fönster eller sätta in en ny dörr kräver detta en bygglovsansökan.

Checklista inför anmälan - Attefall

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

De handlingar som du behöver lämna in tillsammans med din anmälan styrs av vad din Attefallsåtgärd ska användas till. Det krävs mer underlag om du ska bygga ett Attefallshus med toalett och dusch eller kök, än om du tänkt bygga till exempel en carport.

Attefallshus

Komplementbyggnad - carport, garage, förråd, gäststuga utan kök och toalett

 • Situationsplan i skala 1:500 med det nya huset inritat och mått till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning.
 • Förslag till kontrollplan
 • Anmälan om kontrollansvarig, om byggnaden innehåller vatten och avlopp
 • Konstruktionsritningar

Komplementbostadshus - permanentbostadshus, fritidshus, gäststuga

 • Situationsplan i skala 1:500 med det nya huset inritat och mått utsatta på byggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan
 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar
 • Ritningar över vatten och avlopp
 • Ritningar över ventilation
 • För permanentbostad krävs även en redovisning av tillgänglighet och energihushållning
 • Brandskyddsbeskrivning

Attefallstillbyggnad

Ej för bostadsändamål

 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan
 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar

För bostadsändamål

 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan
 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar
 • U-värdeberäkning
 • Ritningar över ventilation
 • Ritning över vatten och avlopp, om detta ska installeras
 • Brandskyddsbeskrivning

Attefallstakkupor

 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan

Attefallsindelning - inredning av ytterligare bostad

 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan
 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Brandskyddsbeskrivning – Den nya lägenheten måste utgöra en separat brandcell.
 • Konstruktionsritningar – Om ingrepp i den bärande konstruktionen görs.
 • Ritningar över vatten och avlopp
 • Ritningar över ventilation

Koppla in vatten

När du vill koppla in vatten och avlopp i friggebod, attefallshus, garage och gäststuga får du här all information du kan tänkas behöva.

Publicerad:
12 september, 2018
Senast uppdaterad:
6 maj, 2019