Hoppa till innehåll

Attefall

Har du utnyttjat all din byggrätt, det vill säga den andel av tomten som får bebyggas, eller du vill bygga på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas, så kallad prickmark, kan du utnyttja Attefallsreglerna.

Självservice


Bild 1: Illustration av vad som får byggas under Attefallsreglerna

OBS! Ett Attefallshus eller en Attefallstillbyggnad får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan grannens medgivande.
Placering närmare än 4,5 meter mot gata, park (allmän plats) kan inte tillåtas.

Attefallshus - Komplementbyggnad

Komplementbyggnaden får max vara 30 kvadratmeter. Exempel på komplementbyggnader är carport, garage, förråd, gäststuga utan kök eller pentry. Det kan vara flera byggnader, men då får den sammanlagda arean av alla byggnader inte vara mer än 30 kvadratmeter. Höjden får max vara 4,0 meter från marken till komplementbyggnadens högsta punkt, det vill säga taknocken.

Attefallshus - Komplementbostadshus

Ett komplementbostadshus får vara max 30 kvadratmeter. Det ska ha alla bostadsfunktioner som kök, wc/dusch med mera. Permanent komplementbostadshus ska uppfylla tillgänglighetskraven och energihushållningskraven.

Attefallstillbyggnad

Tillbyggnaden får max vara 15 kvadratmeter bruttoarea. Det vill säga tillbyggnaden kan vara i flera plan, men summan av alla våningsplans areor får inte vara mer än 15 kvadratmeter. Höjden på tillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd. Endast en tillbyggnad får göras. Det gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 kvadratmeter.

Attefallstakkupor

På ett en- eller tvåbostadshus får du under vissa förutsättningar uppföra högst två takkupor. Takkuporna får uppta högst halva takfallet (lutningen på taket) och de får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Attefallsindelning - inredning av ytterligare bostad

Om du vill inreda ytterligare en bostadslägenhet i ditt bostadshus kan du anmäla en attefallsindelning. Du får dock inte göra en attefallsindelning i ett komplementbostadshus. Din attefallsindelning får inte medföra några ändringar av byggandens fasad. Vill du till exempel sätta in nya fönster eller sätta in en ny dörr kräver detta en bygglovsansökan.

Undantag från attefallsreglerna

Kommunen har rätt att undanta områden i kommunen där man inte kan utnyttja Attefallsreglerna. Läs policy för åtgärder i värdefull miljö på länken nedan och se karta för undantag från attefallsregler.

Policy för åtgärder i värdefull miljö (PDF-dokument, 2,8 MB)

Undantag attefallsregler - vellinge.se

Checklista inför bygglovsanmälan

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

De handlingar som du behöver lämna in tillsammans med din anmälan styrs av vad din Attefallsåtgärd ska användas till. Det krävs mer underlag om du ska bygga ett Attefallshus med toalett och dusch eller kök, än om du tänkt bygga till exempel en carport.

Attefallshus

Komplementbyggnad - t ex carport, garage, förråd

 • Situationsplan i skala 1:500 med det nya huset inritat och mått till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning.
 • Förslag till kontrollplan
 • Anmälan om kontrollansvarig, om byggnaden innehåller vatten och avlopp
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning

Komplementbostadshus

 • Situationsplan i skala 1:500 med det nya huset inritat och mått utsatta på byggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan
 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar
 • Ritningar över vatten och avlopp
 • Ritningar över ventilation
 • För permanentbostad krävs även en redovisning av tillgänglighet och energihushållning
 • Brandskyddsbeskrivning
Attefallstillbyggnad

Ej för bostadsändamål

 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning

För bostadsändamål

 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan
 • Anmälan av kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar
 • U-värdeberäkning
 • Ritningar över ventilation
 • Ritning över vatten och avlopp, om detta ska installeras
 • Brandskyddsbeskrivning
Attefallstakkupor
 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan
Attefallsindelning - inredning av ytterligare bostad
 • Situationsplan i skala 1:500 med tillbyggnaden inritat och mått utsatta på tillbyggnaden och till tomtgränserna.
 • Planritning i skala 1:100 med mått utsatta på byggnaden och till tomtgränser.
 • Fasadritningar i skala 1:100 som visar samtliga fasader rakt framifrån. Ange väderstreck, materialval och färgsättning
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning – Den nya lägenheten måste utgöra en separat brandcell.
 • Konstruktionsritningar – Om ingrepp i den bärande konstruktionen görs.
 • Ritningar över vatten och avlopp
 • Ritningar över ventilation

Koppla in vatten

När du vill koppla in vatten och avlopp i friggebod, attefallshus, garage och gäststuga får du här all information du kan tänkas behöva.

Senast uppdaterad:
6 december 2021 15:53