Hoppa till innehåll

Takkupa och frontespis

Önskar du uppföra en takkupa eller frontespis måste du ansöka om bygglov. Du kan även uppföra en attefallstakkupa och behöver då inget bygglov.

Självservice

Viktigt att tänka på vid uppförande av takkupa eller frontespis

En takkupa kan även uppföras utan bygglov, en så kallad Attefallstakkupa, om vissa kriterier uppfylls. Läs mer om attefallstakkupa på länken nedan.

Attefall - vellinge.se

Checklista inför ansökan - Takkupa eller frontespis

Vid ansökan om bygglov för takkupa eller frontespis ska följande handlingar bifogas:

  • Situationsplan i skala 1:500 - visa var på tomten byggnaden är placerad samt markera takkupa/ frontespis.
  • Fasadritningar i skala 1:100 på samtliga fasader som takkupan/frontespisen syns, oftast 3 fasader.
  • Planritning i skala 1:100 - måttsätt och visa vilka rum som berörs och hur utrymmet påverkas.
  • Sektionsritning i skala 1:100 genom takkupan/frontespisen.
  • För att få startbesked direkt i samband med bygglovet krävs oftast en konstruktionsritning och förslag på en kontrollplan
Senast uppdaterad:
6 maj 2019 15:33