Hoppa till innehåll

Rivningar

För att riva en byggnad inom detaljplan behövs oftast rivningslov. Du behöver inget lov för att riva byggnader som får uppföras utan bygglov, som till exempel en friggebod.

Självservice

Du får inte påbörja rivningsarbetet förrän du fått beslut om rivningslov och startbesked. Vid omfattande rivningar kan det krävas att du anlitar en certifierad kontrollansvarig.

I område utanför detaljplanelagt område krävs rivningsanmälan vid rivning av huvudbyggnader. Komplementbyggnader som mindre hus till bostadshus får du riva utan rivningsanmälan/rivningslov.

Handlingar du behöver vid ansökan om rivningslov

Senast uppdaterad:
5 mars 2021 13:50