Hoppa till innehåll

Bygglov och riksintressen

Försvarsmakten har beslutat om att alla bygglovsansökningar som inkommer till kommunen måste gå vidare till Försvarsmakten på remiss, om ansökan avser en byggnad eller anläggning som ligger inom zonen för Totalförsvarets riksintressen.

Zonen för Totalförsvarets riksintressen gäller hela Falsterbonäset väster om kanalen. Mer information hittar du på Försvarsmaktens hemsida.

Riksintressen - forsvarsmakten.se

Bilden visar karta över var riksintresset går.

Publicerad:
29 maj, 2019