Detaljplaner och områdesbestämmelser

I kartan ovan hittar du gällande planer samt planer som Vellinge kommun just nu arbetar med att ta fram och därmed är i en pågående detaljplaneprocess. De detaljplaner som Vellinge kommun just nu arbetar med listas även nedan. De detaljplaner som är på samråd eller granskning visas längst ner.

Granskning

Detaljplan för del av Hököpinge 68:5 med flera, skola i Hököpinge är på granskning under tiden 27 juni till 9 augusti 2019.

Granskning

Detaljplan för del av Vellinge 68:14 med flera, verksamhetsområde mellan E6 och väg 100 är på granskning under tiden 27 juni till 9 augusti 2019.