Hoppa till innehåll

Detaljplaner och områdesbestämmelser

I kartan ovan hittar du gällande planer i lila färg samt planer som Vellinge kommun just nu arbetar med att ta fram och som därmed är i en pågående detaljplaneprocess i orange färg. Zooma in genom att använda knapparna till vänster och dra i kartan med muspekaren eller pekfingret. Klicka sedan på området där du vill ha mer information. Nu öppnas ett popup-fönster med information och länkar. De detaljplaner som är i en pågående planprocess listas även nedan. Förslag till detaljplaner som just nu är ute på samråd eller granskning visas längst ner.