Hoppa till innehåll

Detaljplaner och områdesbestämmelser

I kartan ovan hittar du gällande planer samt planer som Vellinge kommun just nu arbetar med att ta fram och därmed är i en pågående detaljplaneprocess. De detaljplaner som Vellinge kommun just nu arbetar med listas även nedan. De detaljplaner som är på samråd eller granskning visas längst ner.

Samråd

Samråd 25 februari till 29 mars 2019 för detaljplan för del av Hököpinge 68:5 med flera, skola i Hököpinge.