Hoppa till innehåll

Avfallshämtning

Nu är åter abonnemangsinformation tillgänglig på Mina sidor. Logga in för att se när dina kärl töms nästa gång. Du kan även se ditt hämtningsschema för hela året i pdf-format. SMS-tjänsten är ännu inte i bruk. Använd e-tjänsterna för eventuella felanmälningar.

Hämtning av mat- och restavfall

Kommunalt avfall, som tidigare benämndes hushållsavfall, hämtas regelbundet efter ett specifikt tömningsschema.

Kärlen ska alltid stå vid tomtgräns, eller rullas ut på hämtningsdagen. De får stå noll till två meter från farbar väg, men kärlen får inte stå i vägbanan. Farbar väg anses vara en väg där avfallsbilens kan köra/stanna och som är anpassad för dess storlek och tyngd.

Om kärlen av olika anledningar behöver stå längre ifrån farbar väg måste man ansöka om gångvägstillägg. Gångvägstillägg kan bokas mot en kostnad och då hämtas kärlen av entreprenören enligt det avstånd som beställts.

Kärlen ska placeras med draghandtag och hjul ut mot gatan för att underlätta hämtningen.

Om ditt avfall av någon anledning inte blivit hämtat till kl 20.00 på kvällen på hämtningsdagen felanmäler du detta på Mina sidor. Försäkra dig först om att du verkligen har rullat ut kärlet till platsen där sopbilen hämtar.
Reklamationer ska ske inom sex dagar. Vår avfallsentreprenör åtgärdar utebliven tömning inom ett dygn (gäller vardagar).

Om du har glömt att rulla ut dina kärl kan du beställa en extrahämtning mot en kostnad på Mina sidor.

Mina abonnemang - vellinge.se (e-tjänst)

Hämtning av trädgårdsavfall

Kärlet ska stå fritt synligt. Inom bilfria områden eller liknande områden hämtas trädgårdsavfall endast om sopbil kan nå utställda kärl utan extra gångväg. Överenskommelse om hämtningsplats kan göras mellan kommunen, genom dess entreprenör, och avfallslämnaren.

Dekaler på kärlen visar hur kärlet ska placeras vid hämtningsplatsen.

Tömning 40 ggr/år är varje vecka mellan vecka 9-48.
Tömning 28 ggr/år är varannan vecka mellan vecka 10-46 eller vecka 11-47 (varje vecka mellan vecka 20-37).
Tömning 13 ggr/år är varannan vecka mellan vecka 14-38 eller vecka 15-39.

Helgdagar

Alla helgdagar förutom juldagen och nyårsdagen töms din tunna enligt ordinarie schema.

SMS-tjänst - Avisering för avfallshämtning

SMS-tjänsten fungerar för närvarande inte till följd av IT-attacken.

Ändring av abonnemang

Kontakta Vellinge Direkt om du vill göra ändringar i ditt abonnemang, såsom intervall, kärlstorlek eller beställning av trädgårdskärl.

Fyrfackskärl

Fyrfackskärl är ett system för insamling av hushållsavfall. Det innebär att Vellinges villa- och fritidshusägare ska källsortera sitt avfall hemma i soptunnan. Du kan tänka på fyrfackskärlen som en egen återvinningsstation i lagom storlek precis utanför din dörr. I de totalt åtta facken sorterar du matavfall, restavfall, tidningar, färgat och ofärgat glas, papper, metall och plast. När det är dags för tömning behöver du bara placera dina kärl med handtagen utåt vid tomtgränsen.

Den röda boxen

I boxen med rött lock lägger du småbatterier i ett fack och ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor) i det andra facket. Läs mer om den röda boxen på sidan för farligt avfall.

Farligt avfall - Vellinge.se

Nedan hittar du mer information om fyrfackskärl

Frågor och svar om fyrfackskärl - Vellinge.se

Goda kärl i Vellinge kommun - godakarl.se

Inspirationsbroschyr för fyrfackskärl (PDF-dokument, 1 MB)

Sorteringsguide.pdf (PDF-dokument, 365 kB)

fyrfack webb.jpg

Avfallsstatistik

Nedan är förklarat vad Vellinge kommun samlat in i restavfall och matavfall uträknat i kilo per person under 2021 och 2022. Det har skett en markant minskning på restavfallet och ökning av matavfall under 2022, vilket beror på att kommunens invånare börjat sortera väldigt bra efter att fyrfackskärlen infördes.

Restavfall Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
År 2021 kg/pers 15 13 15 14 16 16 17 16 14 12 11 13 172
År 2022 kg/pers 10 9 10 10 11 12 12 74
Matavfall Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
År 2021 kg/pers 5 4 5 5 5 5 8 16 14 12 11 13 65
År 2022 kg/pers 5 4 5 5 5 5 4 33
Nyinflyttad i kommunen

Nyinflyttad i kommunen

Välkommen till Vellinge kommun!

Vid avflyttning från en bostad är det den förre ägarens ansvar att anmäla ägarbyte och du rekommenderas att kontakta denne för korrekt hantering av ärendet. Ägarbytet görs på Mina Sidor.

Om detta inte är möjligt, vänligen kontakta Vellinge Direkt.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 10:38