Hoppa till innehåll

Sophämtning

Här beskrivs hur hushållssopor hämtas. Hur många gånger du får hämtat på ett år beror på vilken typ av abonnemang du har.

Självservice

Avfallshämtning Jul och Nyår

Har ni ordinarie hämtning fredag den 26/12 blir avfallet hämtat lördag 27/12. Har ni ordinarie hämtning fredag den 1/1 2021 blir avfallet hämtat lördag 2/1 2021

Hämtning av mat-, rest- och trädgårdsavfall

Kommunen har avtal med Urbaser AB (före detta RenoNorden AB) om hämtning av hushållens sopor. Rest-, mat- och trädgårdsavfall hämtas samma dag. Rest- och matavfall hämtas med samma bil som är utrustad med två separata fack, trädgårdsavfallet hämtas med en annan bil. Urbaser har tiden mellan 07.00 och 20.00 på sig att tömma kärlen.

Hämtning av grovavfall

Grovavfall hämtas varje vecka efter beställning. Beställ på hemsidan via e-tjänsten. Har du frågor så kontakta Vellinge Direkt. Avfallet ska vara utställt senast måndag 07.00 och hämtas veckan efter beställning. Alla kollin, max fem kollin per gång och hushåll, ska vara utsatta vid tomtgränsen. Flerbostadshus och bostadsrättsföreningar har särskilda platser efter överenskommelse med Urbaser. Grovavfallshämtning ingår i avgiften för hushållssopor och fem kollin varje vecka. Ett kolli får väga max 25 kilo.

Tänk på att stora kollin, exempelvis kylskåp, ska stå upp för att underlätta för hämtpersonalen. Det får väga max 25 kilo.

Utrustning som är fast installerad i fastighet, exempelvis värmepanna, värmepump eller sanitetsgods räknas inte som el- eller grovavfall. Detta får du själv transportera till Lilla Hammars återvinningscentral.

Om dina sopor inte blir hämtade

Om dina sopor av någon anledning inte blivit hämtade till kl 20.00 på kvällen på hämtningsdagen, ska du kontakta Vellinge Direkt. Försäkra dig först om att du verkligen har rullat ut kärlet till platsen där Urbaser hämtar.

Om du har glömt att rulla ut dina kärl kan du beställa en extrahämtning mot en kostnad, kontakta då Serkon.

Start, ändring och avbeställning av abonnemang

Abonnemangsformen ändrar du lätt genom att ringa Serkon. Tänk på att själva ändringen normalt kostar en engångssumma. Förändringar av kärlstorlek eller dispens har normalt en handläggningstid på cirka två veckor. Du kan också avbeställa ditt abonnemang på samma nummer.

Du kan dela dina kärl med en eller flera grannar. En av er står som fakturamottagare.

Du kan i undantagsfall få dispens för längre hämtningsintervall eller uppehåll i hämtningen. Du söker då via e-tjänsterna ovan.

Läs mer om Villkor för dispenser och undantag

Vid frågor om hämtning av sopor eller om hämtning uteblivit, kontakta Vellinge direkt på telefon: 040-42 50 00 eller via e-post

Publicerad:
3 juli, 2018
Senast uppdaterad:
19 augusti, 2020