Hoppa till innehåll

Försäkringar

Självservice

Olycksfallförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring täcker olycksfallskador det vill säga kroppskador som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Försökringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under skol- och verksamhetstid (med vissa undantag där försäkringen gäller dygnet runt). Med skol- och verksamhetstid avses ordinarie tid den försäkrade deltar i verksamhet/skola, samt färden till och från.

Åtgärder vid skada

Skador orsakade av träd på kommunens mark

Om du har drabbats av skada på fastighet eller annan egendom i samband med att ett träd eller delar av träd på kommunägd mark blåst ned i samband med storm ska du alltid anmäla detta till ditt eget försäkringsbolag. Eventuella anspråk på kommunen som till exempel utbetalning av självrisk kan lämnas enligt instruktioner nedan under "Skadeståndsanspråk mot kommunen".

Skadeståndsanspråk mot kommunen

Om du vill framställa ett skadeståndsanspråk mot Vellinge kommun eller ett kommunalt bolag ska du fylla i förmuläret "skadeståndsanspråk mot kommunen. Kravet ska du skicka till:

Via e-post till:
vellinge.kommun@vellinge.se

Via vanlig post till:
Vellinge kommun
Norrevångsgatan 3
235 81 Vellinge

Publicerad:
5 juli, 2018