Hoppa till innehåll

Slamtömning

Till slamtömning hör tömning av trekammarbrunnar, minireningsverk, slutna tankar, septiktankar, sjunkbrunnar, köksbrunnar och fettavskiljare.

Självservice

Obligatorisk tömning

Tömning utförs av kommunens entreprenör och kommunen debiterar kunden för utförda tjänster. Tömningsdag meddelas i god tid. Tömning sker enligt följande:

  • Trekammarbrunnar: minst 1 gång per år
  • Minireningsverk: minst 1 gång per år
  • Slutnatankar: minst 1 gång per år
  • Septiktankar: minst 1 gång per år
  • Sjunkbrunnar: vid behov
  • Köksbrunnar: vid behov
  • Fettavskiljare: var fjärde vecka eller så ofta att funktionen inte försämras

Uppgifter om kostnader för slamtömning finns i avfallstaxan.

Avfallstaxa 2024.pdf (PDF-dokument, 355 kB)

Extra tömning/budad tömning

Extra/budad tömning beställs via e-tjänst och utförs senast tre dagar efter beställningen. Observera att fastighetsägaren före tömning måste frilägga och märka ut brunnslocket. Om detta inte är gjort debiteras en extra avgift.

Jourtömning (akut)

Jourtömning sker inom 24 timmar från det att beställningen är lagd.
Man kan som kund, enligt kommunens avtal, välja annan utförare av jourtömning än den som utför ordinarie tömning.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 11:13