Hoppa till innehåll

Slamtömning

Till slamtömning hör tömning av trekammarbrunnar, minireningsverk, slutna tankar, septiktankar, sjunkbrunnar, köksbrunnar och fettavskiljare.

Självservice

Obligatorisk tömning

Tömning utförs av kommunens entreprenör och kommunen debiterar kunden för utförda tjänster. Tömningsdag meddelas i god tid. Tömning sker enligt följande:

  • Trekammarbrunnar: minst 1 gång per år
  • Minireningsverk: minst 1 gång per år
  • Slutnatankar: minst 1 gång per år
  • Septiktankar: minst 1 gång per år
  • Sjunkbrunnar: vid behov
  • Köksbrunnar: vid behov
  • Fettavskiljare: var fjärde vecka eller så ofta att funktionen inte försämras

Uppgifter om kostnader för slamtömning finns i avfallstaxan.

Avfallstaxa 2024.pdf (PDF-dokument, 355 kB)

Extra tömning

Extratömning beställs via e-tjänsten nedan och utförs senast tre dagar efter beställningen. Observera att fastighetsägaren före tömning måste frilägga och märka ut brunnslocket. Om detta inte är gjort debiteras en extra avgift.

Avfall - Extra slamtömning

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 11:13