Hoppa till innehåll

Bidrag, stöd och stipendier

Här finner du information om bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och social verksamhet. Vellinge kommun delar också ut stipendier till ledare och idrottare.

Självservice

Ungdomsverksamhet

Ideella föreningar som har ungdomsverksamhet i Vellinge kommun kan ansöka om bidrag från kommunen. Ansökan görs i början på varje år men grundar sig på uppgifter från föregående år. Ni skickar in en ansökan som gäller för hela året, två utbetalningar sker i maj och september.

Ansökan ska ha inkommit till Vellinge kommun senast den 30 april.

För att bidrag ska utbetalas är det obligatoriskt att skicka in verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår.

Ansökan

Ansök genom att fylla i vår e-tjänst ovan.

Fyll i ansökan noggrant

Observera att både totalt antal deltagare samt antal flickor och pojkar ska framgå av ansökan. Man ska kunna utläsa vilka ledareutbildningsinsatser ni har genomfört under föregående verksamhetsår.

Kontrollera även era uppgifter i föreningsregistret så att de är aktuella.

Föreningar med social verksamhet

Ideella föreningar som är knutna till en riksorganisation och på frivillig basis bedriver stödjande eller förebyggande verksamhet inom socialtjänstens ansvarsområde kan söka bidrag från kommunen. Kravet är att verksamheten ska utformas så att den gynnar Vellingebor.

Sedan 2018 finns ett särskilt föreningsbidrag som kan sökas av ideella föreningar som engagerar sig i målgruppen ensamkommande barn och unga inom socialtjänstens ansvarsområde samt nyanländas barn. Bidraget är på totalt 100 000 kronor och ansökan sker via samma e-tjänst som övriga föreningsbidrag.

Ansökan

Ansök genom att fylla i vår e-tjänst ovan.

I ansökan ska det framgå vilket bidrag som söks och vad bidraget ska användas till. Föreningens verksamhetsberättelse för föregående år ska skickas med ansökan. Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår ska vara Vellinge kommun tillhanda senast den 30 november.
Kommunen beslutar vem som ska få bidrag före den 30 december och bidraget betalas sedan ut i januari.

När det gäller föreningsbidraget som är riktat mot arbete med ensamkommande barn och nyanländas barn, ska det tydligt framgå i ansökan att verksamheten riktar sig just mot detta. Ansökan om bidrag för kommande verksamhetsår ska vara Vellinge kommun tillhanda senast den 30 november.

Föreningar som har fått bidrag ska vid verksamhetsårets slut redovisa hur pengarna har använts.

Publicerad:
5 juli, 2018