Hoppa till innehåll

Lov och ledighet

Lovdagar och terminsperioder för Vellinges kommunala grundskolor är gemensamma. Vid behov av ytterligare ledighet under läsåret ska ansökan om detta göras via Vklass eller inlämnad ledighetsblankett.

Läsårsperioderna 2018, 2019, 2020

Höstterminen 2018

Från den 20 augusti till den 20 december.

Vårterminen 2019

Från den 9 januari till den 13 juni.

Höstterminen 2019

Från den 20 augusti till den 20 december.

Vårterminen 2020

Från den 13 januari till den 12 juni.

Ansöka om ledighet utanför lov

Om ditt barn behöver vara ledigt från grundskola eller särskola, så får du ansöka om det. Vissa skolor använder lärportalen Vklass. På andra skolor ansöker du via en blankett. Blanketten hittar du här nedanför under rubriken ”Relaterade dokument”, eller på skolans expedition.

Lämna ansökan till elevens mentor/klassföreståndare eller via Vklass senast tre veckor före önskad ledighet.

Vellinge kommuns skolor är generellt restriktiva med att ge elever ledigt utanför lov. Det beror på att vi månar om elevernas rätt till utbildning. Eleverna måste vara närvarande för att läraren ska kunna hjälpa dem att nå så långt i sin utveckling som möjligt.

Varje ansökan prövas individuellt. Om ledigheten inte bedöms påverka elevens lärande negativt, kan eleven beviljas en kortare ledighet. I undantagsfall kan en längre ledighet beviljas, men enbart om det finns särskilda skäl.

Ytterligare information finns i dokumentet "Riktlinjer och regler för ledighet från grundskola" nedan.

Lediga dagar - hösten 2018
  • 29 oktober - 2 november

Varje läsår har även två kompetensutvecklingsdagar, studiedagar. Dessa dagar planeras av respektive skola.

Lediga dagar - våren 2019
  • 18 februari – 22 februari
  • 15 april – 18 april
  • 31 maj
  • 7 juni

Varje läsår har även två kompetensutvecklingsdagar, studiedagar. Dessa dagar planeras av respektive skola.

Lediga dagar - hösten 2019
  • 28 oktober - 1 november

Varje läsår har även två kompetensutvecklingsdagar, studiedagar. Dessa dagar planeras av respektive skola.

Lediga dagar - våren 2020
  • 17 februari - 21 februari
  • 6 april - 9 april
  • 22 maj

Varje läsår har även två kompetensutvecklingsdagar, studiedagar. Dessa dagar planeras av respektive skola.

Publicerad:
7 september, 2018
Senast uppdaterad:
16 januari, 2019