Hoppa till innehåll

Läsårstider - Lov och ledighet

Lovdagar och terminsperioder för Vellinges kommunala grundskolor är gemensamma. Vid behov av ytterligare ledighet under läsåret ska ansökan om detta göras via Vklass eller inlämnad ledighetsblankett.

Läsårstider och lovdagar i Vellinge kommun läsåret 2023/2024

Läsårstider för elever
Höstterminen 15 augusti - 21 december 2023
Vårterminen 10 januari - 11 juni 2024
178 skoldagar

Lediga dagar för elever

18 september 2023
30 oktober - 3 november 2023
22 november 2023

19 februari - 23 februari 2024
13 mars 2024
25 mars - 28 mars 2024
10 maj 2024
7 juni 2024

Ytterligare en kompetensutvecklingsdag tillkommer men den beslutas av rektor på skolan.

Ansöka om ledighet utanför lov

Om ditt barn behöver vara ledigt från grundskola eller särskola, så får du ansöka om det. Vissa skolor använder lärportalen Vklass. På andra skolor ansöker du via en blankett. Blanketten hittar du här nedanför under rubriken ”Relaterade dokument”, eller på skolans expedition.

Lämna ansökan till elevens mentor/klassföreståndare eller via Vklass senast tre veckor före önskad ledighet.

Vellinge kommuns skolor är generellt restriktiva med att ge elever ledigt utanför lov. Det beror på att vi månar om elevernas rätt till utbildning. Eleverna måste vara närvarande för att läraren ska kunna hjälpa dem att nå så långt i sin utveckling som möjligt.

Varje ansökan prövas individuellt. Om ledigheten inte bedöms påverka elevens lärande negativt, kan eleven beviljas en kortare ledighet. Vid längre frånvaro ska ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt göras i etjänsten gällande utlandsstudier.

Ytterligare information finns i dokumentet "Riktlinjer och regler för ledighet från grundskola" nedan.

Senast uppdaterad:
31 augusti, 2023