Hoppa till innehåll

Försörjningsstöd

Om du som kommuninvånare saknar pengar eller tillgångar och inte kan få ett arbete som ger tillräcklig inkomst kan du vara berättigad till försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag och ekonomiskt bistånd.

Omsorgsavdelningens uppgift är att stödja den enskilde att finna vägar att bli självförsörjande. Försörjningsstödet träder i kraft först när alla andra vägar till självförsörjning är prövade. Detta innebär att du ska ha ansökt andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. Tänk också på att du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen om du är arbetssökande.

Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården för att på bästa sätt hjälpa alla till självförsörjning.

Vilket stöd kan jag få?

Ansökan om försörjningsstöd handläggs av Omsorgsavdelningen. Bedömningen görs utifrån:

Försörjningsstödet är behovsprövat och betalas ut av kommunen efter omsorgsnämndens riktlinjer.

I Socialstyrelsens provberäkning kan du själv räkna ut ett preliminärt försörjningsstöd. Beräkningen är förenklad och resultatet är därför ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd.
Socialstyrelsen är en statlig myndighet som publicerar allmänna råd om tillämpningen av socialtjänstlagen. Rättspraxis utarbetas av Förvaltningsrätten och i vissa fall Kammarrätten som prövar överklagade fall. Därutöver har varje kommun möjlighet att besluta om detaljfrågor såsom högsta godtagbara boendekostnad.

Socialstyrelsens provberäkning

Arbetsförmedlingen
Bostadsbidrag – Försäkringskassan
Underhållsstöd – Försäkringskassan

Rätt att överklaga

Om du får avslag på din ansökan om försörjningsstöd och inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten för att få din sak prövad. Information om hur du överklagar får du tillsammans med avslagsbeslutet

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta Arbete och etablering myndighet via Vellinge Direkt

Relaterade dokument

Senast uppdaterad:
13 september, 2022