Bostad med särskild service

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva få stöd i ditt hem. Du kan då bo i gruppbostad. I en gruppbostad ligger flera lägenheter tillsammans och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Varje gruppbostad har personal dygnet runt.

Självservice

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan även kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Vellinge kommuns gruppbostäder

I kommunen finns fem gruppbostäder. Två drivs i kommunal regi och tre av Humana.

Presentation av våra gruppbostäder

Publicerad:
13 september, 2018
Senast uppdaterad:
28 november, 2019