Hoppa till innehåll

Kultur för barn och unga

Det finns många kulturaktiviteter för barn och unga i Vellinge kommun både på fritiden och genom kultur i skolan. Kommunen erbjuder stort utbud av kulturaktiviteter på loven, framförallt under höst-, påsk- och sportlov men även vid andra tillfällen.

Kultur i skolan

Vellinge kommun erbjuder en professionell kulturupplevelse för varje årskurs. Programmet för respektive årskurs hittar du under respektive årskurs i menyn.

Satsningen består av olika delar såsom den kommunala Kulturgarantin, statliga Skapande skola, regionala teatersubventioner och Vellinge kulturskola.

Kulturgarantin

Alla barn i åldrarna 3, 6, 9,12 och 15 år får varje höst ta del av en kostnadsfri kulturaktivitet så kallad Kulturgaranti. Treåringarna får en kulturupplevelse inom musik, sexåringarna inom teater/dans, åk 3 inom film, åk 6 inom litteratur och åk 9 inom konst. Kulturgarantin omfattar barn både på de kommunala och fristående för- och grundskolorna i kommunen.

Urvalet av arrangemang är gjort i samarbete med kulturombud och bibliotekarier. Arrangemangen är gratis och är en garanti för att alla elever i åldersgrupperna ska få en speciell kulturupplevelse med professionella aktörer.

Skapande skola

Vellinge kommun deltar i den statliga satsningen, Skapande skola. Det handlar om att stärka arbetet med kultur i landets grundskolor genom ökad samverkan mellan det professionella kulturlivet och långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Samma satsning görs under tre år för åk 4 och 7. Skapande skola ska komplettera det lokala kulturutbudet.

Kultur 158

Vellinge kommun kan ta del av regionala teatersubventioner som fördelas av Riksteatern Skåne. I samarbete med skolorna får elever i åk 1, 5 och 8 se professionell scenkonst, därav namnet Kultur 158.

http://skane.riksteatern.se/

Kulturskolan besöker åk 2 och Tvåornas Kör

Alla elever i åk 2 får träffa Vellinge kulturskola en gång på hösten och en gång på våren. De får information om verksamheten och får även prova på alla instrument. Det finns även möjlighet för skolorna att delta i Tvåornas kör.

Publicerad:
15 november, 2018
Senast uppdaterad:
29 januari, 2019