Hoppa till innehåll

Ridning

Falsterbonäset med sin unika natur kan ge ryttare många fina naturupplevelser, men det är viktigt att ryttare rider rätt och visar hänsyn. Det finns sammanhängande leder med få korsningar som tillkommit just för ryttare. För ridvägar gäller särskilda regler som du kan läsa om här.

Allemansrätten

Innebär att ryttare får ta sig fram över andras marker, men naturen eller någon annans egendom får inte skadas. Ryttaren själv ansvarar för de skador som kan orsakas av ridningen och kan dömas till både böter och skadestånd.

Medtrafikanter

Likaväl som bilister ska sakta in när de möter en häst, ska ryttare alltid skritta vid möte eller när man rider förbi cyklist eller fotgängare.

Känsliga områden

Vissa områden är speciellt känsliga. Måkläppen får inte beträdas mellan 1 februari och 31 oktober. Dessutom gäller beträdnadsförbud 1 april till 15 juli på fågelskyddsområdena Skanörs Revlar och Ängnäs. Detta gäller både fotgängare och ryttare.

Med undantag för sommarmånaderna är sandstränderna goda ridvägar, men det är inte tillåtet att rida på klitterna eller strandhedarna eftersom dessa är mycket känsliga för hästarnas tramp.

Ridförbud

Ridning är förbjuden i parker, på gång- och cykelbanor, samt på gräsmattor, tomter och planteringar. På banvallen över Skanörs Ljung får endast den anlagda ridvägen användas. Det är heller inte tillåtet att rida på hundklubbens mark i Falsterbo. Givetvis gäller ridförbud där det är förbjudet att beträda marken!

Strandridning

Förutom genomgångarna vid Lv4, sydväst om Falsterbo kyrka och Flommens golfklubb får sandklitter och strandvallar aldrig beträdas. Ridning på badstränder och gångbanor till dessa är förbjuden 15 maj till 31 augusti. Du kan rida i vattnet runt Knösen - på östra sidan, men se upp för varierande djupförhållanden vid Bakdjupet. Ridning får också ske på stranden (ej på klitter) mellan Lillhagens ridklubb och Boltensterns brygga under tiden 15 maj till 31 augusti mellan klockan 20.00 och 06.00.

Du hittar en karta över ridvägar i Skanör och Falsterbo nedan.

Parkering av hästtransport

Hästtransport betraktas som ett fordon och får därför parkeras på vanliga P-platser.

Ridklubbar

Vellinge Hästsportförening, Åkarpsgården, telefon 040-42 42 32 (telefonnummer till ridskolan 040-42 00 33)

Lillhagens Ridklubb, Lillhagen, telefon 0721-73 54 50 

Skanör-Falsterbo Ridklubb, Skanör, telefon 0709-47 47 43 

Falsterbo Civila Ryttarförening, Falsterbo, telefon 040-47 52 20 

Näsets Islandshästar, Kämpingevägen 54-9, Höllviken,
telefon 0709-64 95 06 

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 14:09