Hoppa till innehåll

Lantbruk

Lantbruk kan se mycket olika ut. Vissa bedrivs i stor skala medan andra är mycket små. Vissa är djurhållande, medan andra är specialiserade på växtodling. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk och även små hobbyverksamheter ska ha egenkontroll enligt miljöbalken.

Självservice

I Vellinge kommun är det miljöenheten som gör miljöskyddstillsyn på lantbruk. Frågorna som miljöenheten går igenom vid tillsynen finns i protokollet nedan. Det är alltid bra att vara förbered inför besöket, vilket innebär att de papper/kvitton som vi behöver gå igenom är lättillgängliga för att minska handläggningstiden för din verksamhet.

Som lantbrukare berörs du av följande områden:

Tillsyn av lantbruken sker vart tredje år för de mindre verksamheterna, medan de större anmälningspliktiga verksamheterna har årlig tillsyn.

Senast uppdaterad:
16 mars 2021 15:28