Hoppa till innehåll

Avfall i verksamheter eller flerbostadshus

Reglerna på avfallsområdet är många och inte alltid lätta att tyda. Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att känna till hur avfallet ska hanteras.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren

Krav på sortering

För vissa typer av avfall finns det specifika krav på utsortering och separat hantering. Det gäller:

Producentansvar

REPA - Serviceorganisation för materialbolagen Plastkretsen, Returkartong, MetallKretsen och glasåtervinning. Ingår i Förpacknings- & Tidningsinsamlingen (FTI).

El-Kretsen - Serviceorganisation för insamling av elavfall.

Behöver du teckna abonnemang för hämtning av förpackningsavfall kan du också vända dig till företag inom återvinning och miljö, exempelvis:

Senast uppdaterad:
16 mars 2021 15:30