Hoppa till innehåll

Digital skolstart

Sveriges bästa skolkommun digitaliserar skolstarten. Från och med höstterminen 2019 kommer samtliga vårdnadshavare till barn på Vellinge kommuns grundskolor och gymnasieskola att kunna ta del av skolstartsinformation och ge medgivande via ny e-tjänst.

Bakgrund

Varje läsår välkomnas cirka 4500 elever till en ny årskurs på en av Vellinge kommuns grundskolor eller gymnasieskola. I samband med läsårsstarten uppstår årligen en rad administrativa arbetsuppgifter. Medgivandeblanketter lämnas ut och skrivs under, register för kontaktuppgift till anhöriga och specialkost upprättas eller justeras och elevhälsan efterlyser godkännande för journalrekvisition för att nämna några. Sammantaget blir det en stor mängd papper som ska lämnas ut, samlas in och förmedlas.

Projektmål

Projektet ska leverera en e-tjänst som digitaliserar skolstarten i syftet att underlätta den administrativa arbetsbördan i samband med skolstart. E-tjänsten kommer att samla alla nödvändiga blanketter och erbjuda vårdnadshavare ett enkelt gränssnitt där de kan ta del av informationen och ge sitt medgivande med hjälp av BankId. Informationen kommer sedan att distribueras digitalt till berörda målgrupper inom skolan, exempelvis mentor, elevhälsa, personal inom administration eller skolbespisning.

Tidplan

Leverans juni 2019