Hoppa till innehåll

”Klicket”, en plattform för digital delaktighet

För att stärka unga människors möjlighet till delaktighet vid kontakt med socialtjänsten kommer en digital kommunikationstjänst att utvecklas. Tjänsten kommer bland annat att erbjuda digital tidsbokning, videomöten och chatt.

Bakgrund

Individ och familjeomsorgen (Ifo) i Vellinge deltog 2017 i SKL:s satsning Innovationsguiden som omfattar ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna baseras på tjänstedesign vars utgångspunkt är förståelse för användares behov och upplevelser samt medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningar.

Kommunen valde i arbetet att fokusera på barn och ungas delaktighet i de interna processerna där digitala verktyg kan användas för att bygga relationer och skapa delaktighet. Resultatet av arbetet blev ”Klicket”, en önskad digital plattform som ska möta mångfalden av de ungas behov och samtidigt förbättra upplevelsen för användare, verksamheten och utförarna.

Projektmål

Projektet ska leverera en plattform som barn och unga dels kan använda för att kommunicera med kommunen och dels för att kunna ta del av den egna informationen som finns hos kommunen.

Tidplan

Pilotfas inleds september 2019