Hoppa till innehåll

Min digitala arbetsplats

För att Vellinge också i framtiden ska kunna erbjuda god och resurseffektiv kommunal service behöver medarbetare en förbättrad digital arbetsmiljö. Därför lanseras under året en helt ny plattform för det interna arbetet – Min digitala arbetsplats.

Bakgrund

I takt med att digitaliseringen förändra sättet vi arbetar och kommunicerar på ökar samtidigt behovet på en god digital arbetsmiljö. Medarbetare och chefer i kommunen såväl som externa leverantörer behöver snabb och enkel tillgång till rätt information. Det finns också behov av en sammanhållen yta för de digitala verktyg som används. Detta för att säkerställa god dialog och arbetsmiljö samt effektivt dagligt arbete.

Projektmål

Projektet ska ge förutsättningar för en framtidssäkrad digital arbetsplats baserad på Office 365 med basfunktioner och basinnehåll. Projektet ska även leverera en hållbar intranätsorganisation med tydliga roller och arbetsprocesser. Alla intressenter (användare, redaktörer och administratörer) ska ha fått utbildning i hur den digitala arbetsplatsen ska användas.

Tidplan

Leverans dec 2019