Hoppa till innehåll

Digitala processer

Vellinge har tagit sikte på morgondagens välfärd och genomför därför en satsning på digital transformation av kommunens verksamheter. Digital processutveckling är en central del i denna satsning.

För oss innebär digital processutveckling att vi digitaliserar våra verksamhetsprocesser i syfte att bli effektivare och samtidigt kunna erbjuda ännu bättre service för våra kommuninvånare, företagare och besökare.

Bakgrund

De flesta avdelningar i kommunen står inför olika typer av processutmaningar. Det kan handla om att interna processer är onödigt krångliga med inslag av dubbelarbete, att det inte framgår tydligt vem som gör vad eller att dokumenterade rutiner inte efterföljs i önskad grad. Effekten blir längre ledtider än nödvändig och en onödigt hög arbetsbelastning.

Oavsett typ av processutmaning finns det potentiella nyttor med att kartlägga och optimera arbetsflöden i ett digitalt verktyg. Medarbetare och chefer får en tydlig översikt över processen olika arbetsmoment. Processen får mätpunkter som kan användas i kvalitetsarbetet och valda arbetsmoment kan också automatiseras.

Projektmål

Projektet syftar till att upphandla och implementera en Business process plattform (BPM) som möjliggör arbetet med digitala processer i kommunen. Målsättningen är att inspirera chefer och medarbetare till detta nya arbetssätt genom utbildning och konkreta workshops. Målsättningen är också att sammankoppla nuvarande e-tjänsteutbud med digitala ärendeprocesser.

Tidplan

Leverans december 2019