Hoppa till innehåll

Elektronisk underskrift

Under året kommer Vellinge kommun att implementera teknik som möjliggör elektronisk underskrift. Införandet av elektronisk underskrift kommer att förkorta ledtiderna och spara både miljö och pengar

Bakgrund

I många fall där kommunens politiker eller tjänstemän vill bekräftar ett avtal eller överenskommelse används handskriven underskrift som bevis på avtalets legalitet. Det innebär att en stor mängd dokument behöver skrivas ut och distribueras såväl internt som externt. De senaste åren har elektronisk underskrift etablerats som ett alternativ till handskriven underskrift.

Elektronisk underskrift har nämligen samma rättsliga status som en handskriven underskrift och kan således ersätta den handskrivna underskriften. Vinsterna är bland annat minskade portokostnader, snabbare ledtider och minskad arbetsbelastning.

Projektmål

Projektet ska upphandla och implementera en, av Digitaliseringsmyndigheten (DIGG), godkänd signeringstjänst. Målet är också att utveckla en digital process som tar hand om distribution av avtalen och därmed gör användningen av elektronisk underskrift smidig för de olika målgrupperna.

Tidplan

Hösten 2019