Hoppa till innehåll

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall som finns i trädgården, exempelvis gräs, löv, kvistar och ogräs.

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall som kommer från trädgården, exempelvis gräs, löv, kvistar och ogräs. Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att anlägga en egen kompost. Trädgårdsavfall får aldrig blandas med matavfall eller restavfall.

Trädgårdsavfall ska lämnas på någon av Sysavs återvinningscentraler exempelvis Lilla Hammars återvinningscentral.

Trädgårdskärl på din tomt

Hämtning av trädgårdsavfall är ett frivilligt abonnemang som du kan beställa. Då har du ett särskilt sopkärl för trädgårdsavfall på din tomt. Kostnad för abonnemanget hittar du i kommunens avfallstaxa, se nedan. Kontakta Vellinge Direkt för att beställa abonnemanget.

Grova grenar, rotklumpar och jord får inte lämnas i kärlet utan ska lämnas på återvinningscentralen. Trädgårdskärlet ska stå vid tomtgräns på hämtningsdagen.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 11:16