Hoppa till innehåll

Framtidssäkrad välfärd

20 januari, 2022

Tryggt hemma

Projektet Tryggt hemma ger tips och knep på hur man möblerar och inreder för att kunna bo hemma tryggt och säkert. Genom detta kan vi bland annat minska risken för fallolyckor och andra olyckor som är relaterade till bostaden.
19 januari, 2022

Tidig upptäckt av demenssjukdom

Vellinge kommun deltar i projektet ”Jämlik demensvård” där Region Skåne tagit fram en samverkansmodell mellan hemtjänst, hemsjukvård och vårdcentral, som ska öka möjligheten att upptäcka demenssjukdomar i ett tidigare skede.
18 januari, 2022

Delta - digitalt arkiv för undervisning

Delta Vellinge är ett stöd för undervisande personal i Vellinge kommun. Genom plattformen kan pedagoger både dela med sig av undervisningsmaterial och hämta inspiration och kvalitetssäkrade planeringar.
18 januari, 2022

Entreprenöriellt lärande i grundskolan

Fram till slutet av läsåret 2022 pågår ett projekt för att stärka det entreprenöriella lärandet i grundskolorna. Marcus Persson är projektledare och sammanfattar projektets utmaningar, vilka förväntningar som finns och planen framåt.
18 januari, 2022

Vi fortsätter tänka nytt

I Vellinge välkomnar vi modet att tänka nytt. Det har hjälpt oss att skapa några av landets bästa skolor och en god äldreomsorg. Och nu när framtiden ställer större krav på oss, tänker vi fortsätta tänka nytt, för att fler ska kunna fortsätta ha det bra.
18 januari, 2022

Framtidssäkrad utbildning

Våra barn och unga växer upp i en tid då världen förändras exceptionellt snabbt – en tid präglad av genombrott och utveckling men också av omställning.