Hoppa till innehåll

För dig som studerar

Som elev på Sundsgymnasiet får du en mentor som hjälper dig att lägga upp dina studier så att du är väl förberedd för högskolestudier och yrkesliv.

Självservice

Förändringar i din studieplan

Önskar du göra förändringar i din studieplan – byta program, klass, kurs eller ansöka om utökad kurs eller liknande, så kan du här lämna in en ansökan om att ändra din individuella studieplan. Innan du ansöker är det viktigt att du diskuterar ditt byte och vad det innebär med din studie- och yrkesvägledare och eventuellt även mentor/biträdande rektor. Myndig elev genomför på egen hand sin anmälan, för icke myndig elev görs anmälan av vårdnadshavare tillsammans med eleven.

För dig som studerar.jpg

Resurser för goda studieresultat

För att förstärka den personliga hjälpen har vi två resurscentra, ett på Borgen och ett på Bryggan, vilka är bemannade med lärare som har olika ämnesbehörigheter.

Läs mer om våra resurscentrum

Studiemiljö

Förutom våra caféer finns biblioteket som har öppet hela skoldagen. Här kan du studera med vänner och läsa böcker och tidningar. Du kan låna böcker, tv-spel och filmer. Här finns även en företagshörna och 3D-skrivare som stimulerar till nya idéer och initiativ.

Teknik

På Sundsgymnasiet använder vi moderna och elevaktiva arbetssätt. På de olika programmen används den teknik och de verktyg som idag finns på arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 15:10