Hoppa till innehåll

Så här jobbar vi

På Sundsgymnasiet arbetar elever och personal tillsammans för en öppen, positiv och trygg atmosfär. Här blir du betraktad som vuxen från den dag du kliver in, med de rättigheter och de skyldigheter det innebär.

Elevkår.jpg

En utbildning med fokus på framtiden

Samtidigt som samhället blir mer digitaliserat och automatiserat vet vi att unikt mänskliga kvaliteter och egenskaper kommer att bli viktigare. Genom att utveckla dessa skapas förutsättningar för barn och unga att ta sig an livets utmaningar och förbereda dem för ett yrkesliv i ständig förändring.

Framtidssäkrad utbildning innebär att vi fokuserar på att stimulera förmågor som kommer att efterfrågas och krävas den dag våra elever kliver ut i vuxen- och arbetslivet. På Sundsgymnasiet jobbar vi efter Vellinge kommuns gemensamma målbild om att skapa en framtidssäkrad utbildning i toppklass.

Läs mer på Vellinge kommuns webbplats

Viktiga kompetenser i det dagliga arbetet

Arbetet på Sundsgymnasiet genomsyras av fem viktiga kompetenser för framtiden. Dessa värden uttrycker aspekter vi lyfter i den dagliga verksamheten för att våra elever skall utvecklas så väl kunskapsmässigt som på det personliga planet.

De fem kompetenserna öppen, kunnig, kreativ, ansvarstagande och kommunikativ, ligger till grund för att nå vår vision.

”Sundsgymnasiet ska vara en skola där du får vara den du är och utvecklas till den du vill bli”


elevkompetenser_150px.png

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 15:09