Hoppa till innehåll

Prövning

En prövning innebär att du prövar på hela kursen vid ett eller flera tillfälle, hur prövningen ser ut är beroende på vilken kurs du väljer att pröva. Prövningen omfattar såväl skriftliga som muntliga prov.

Svenska.jpg

Elever som läser vid Sundsgymnasiet

Prövningen är kostnadsfri. Icke myndiga elever ska ha vårdnadshavares godkännande samt godkännas av närmaste skolledare. För att godkännas skall eleven bedömas ha kapacitet för att kunna genomföra prövningen framgångsrikt. Elev som läser aktuell kurs på Sundsgymnasiet avslutar sin kurs i samband med godkännandet. Eleven kan sedan inte återgå till sin kurs två veckor efter att anmälan har gått igenom. De elever som fått betyg vid prövning kan inte läsa upp betygen E-B under sin studietid.

Vuxenstuderande eller extern student

Prövningen är kostnadsfri om prövande har ett tidigare icke godkänt betyg på kursen (F eller IG), har den prövande ett godkänt betyg eller högre tillkommer en avgift. Du ska bifoga kopia på senaste avgångs-/slutbetyg i samband med din anmälan. I samband med prövningen skall du visa legitimation.

Kurser

Prövning kan göras i de kurser och ämnen som ges vid Sundsgymnasiet och Vellinge Lärcenter. Hur prövningen ser ut och vilka moment som måste genomföras kan du ta del av i respektive kurs prövningsinstruktion. Uppmärksamma att kurser med delmoment kan prövas under flera tillfällen.

Se prövningsinstruktion för respektive kurs

Avgift

  • Prövning är kostnadsfri för gymnasieelever
  • Prövning är kostnadsfri för vuxenstuderande och externa studerande med ett tidigare icke godkänt betyg på kursen (F eller IG)
  • Prövning är kostnadsbelagt för vuxenstuderande och externa studenter om den prövande har ett godkänt betyg eller högre

Avgiften är 500 kronor för gymnasial kurs och 300 kronor för grundläggande kurs. Beloppet sätts in på Vellinge kommus bankgiro 5896-1467 (ange ditt fullständiga namn vid betalning). Ta med kvittot vid prövningstillfället.

Betyg

Betygsskalan som används är A till F, där A är högsta betyg och F det lägsta. Önskar du få dina betyg eller andra studiedokument i pappersformat ska du kontakta skolan administrationsavdelning. Betyg skickas inte automatisk hem till dig efter en prövning. Betyg skickas löpande in till nationella betygsdatabasen, UHR. Detta innebär att när du sökt en universitets- eller högskoleutbildning via antagning.se laddas dina betyg automatisk upp från UHR. Vanligen förekommer någon dags fördröjning innan du kan se betygen efter att du sökt en utbildning eller kurs.

OBS! Om du studerar med syftet att få en gymnasieexamen behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare.

Kontakta Vellinge Lärcenter Kontakta Sundsgymnasiet

Anmälan

För att anmälan skall vara giltig måste den prövande eleven ta kontakt med prövningsansvarig lärare skriftligen, via email, senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Om inte denna kontakt görs är anmälan inte längre giltig.

Se prövningsansvarig för respektive kurs

Anmäl dig till prövning den 17 maj
Datum och tid: 17 maj, kl. 14.00 - 17.00
Plats: Sal BR26, Bryggan
Sista anmälningsdag: 12 april
Publicerad:
11 september, 2018
Senast uppdaterad:
20 december, 2018