Resor och skolskjuts på gymnasiet

Gymnasieelever som bor mer än sex kilometer från skolan har rätt till Skånetrafikens busskort. På den här sidan finns information både för dig som går gymnasiet i Vellinge och för dig som går gymnasiet i en annan kommun.

Självservice

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i Vellinge kommun

Om du går på Sundsgymnasiet och är folkbokförd i Vellinge kommun, så har du rätt till busskort om du har minst 6 kilometer från hemmet till skolan. Rätten till busskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Busskort skickas hem till eleven med höstterminens skolstart. Första skolveckan går det bra att åka buss med sitt intagningsbesked.

Avmagnetiserat, borttappat eller skadat kort

Ingen avgift tas ut vid byte av avmagnetiserat busskort. Om du har tappat bort eller skadat till busskort så får du betala 300 kronor för att få ett nytt. Avgiften betalas med kort.

Om ditt busskort har avmagnetiseras, förlorats, eller skadats ska du vända dig till Gunilla Steendam på Sundsgymnasiet. Du når henne på telefon 040-42 56 03 eller e-post

Du som är studerar på gymnasium i en annan kommun än Vellinge vänder dig i stället till Vellinge Direkt.

Elever som är folkbokförda i Vellinge kommun och går på gymnasiet i annan kommun

Om du är folkbokförda i Vellinge kommun, och går gymnasiet eller Komvux i en annan kommun, så har du rätt till busskort. Rätten till busskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Om du får inackorderingstillägg har du inte rätt till busskort.

Busskortet skickas hem till eleven. Mer information om det finns på den här sidan inför varje läsårsstart.

Se information ovan om vad som gäller om kortet blir skadat eller tappas bort. Om du behöver ett nytt kort ska du vända dig till Vellinge Direkt.

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i annan kommun

Elever på Sundsgymnasiet bosatta i annan kommun som har rätt till busskort/resebidrag får det från sina hemkommuner.

Läs mer på Malmö kommuns hemsida

Läs mer på Trelleborgs kommuns hemsida

Publicerad:
2 juli, 2018
Senast uppdaterad:
8 februari, 2019