Hoppa till innehåll

Resor och skolskjuts

Gymnasieelever, med en längre sträcka än 6 kilometer mellan hemmet och skolan, har rätt till Skånetrafikens busskort till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Självservice

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i Vellinge kommun

Elever på Sundsgymnasiet, som är folkbokförda i Vellinge kommun, har rätt till busskort om de har minst 6 kilometer från hemmet till skolan. Rätten till busskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Utdelning av busskort

Busskort delas ut i samband med höstterminens skolstart. Första skolveckan går det bra att åka buss med sitt intagningsbesked. Busskortet är giltigt i ett läsår.

Avmagnetiserat, borttappat eller skadat kort

Ingen avgift tas ut vid byte av avmagnetiserat busskort. Om elevens busskort är borttappat eller skadat tas en administrativ avgift på 300 kronor (kortbetalning). Om elevens busskort, avmagnetiseras, förloras, eller skadas vänd dig till:

Gunilla Steendam

Telefon: 040-42 56 03
E-post: gunilla.steendam@vellinge.se

Du som är folkbokförd i Vellinge kommun, och studerar på gymnasium i annan kommun, vänder dig i stället till:

Staffan Magnusson
Telefon: 040-42 52 03
E-post: staffan.magnusson@vellinge.se

Elever på Sundsgymnasiet som är folkbokförda i annan kommun

Elever på Sundsgymnasiet bosatta i annan kommun som är berättigade till busskort/resebidrag får detta från sin respektive kommun.

Läs mer på Malmö kommuns hemsida

Läs mer på Trelleborgs kommuns hemsida

Elever folkbokförda i Vellinge kommun men går på gymnasiet i annan kommun

Elever, som är folkbokförda i Vellinge kommun och går gymnasiet i annan kommun, har rätt till busskort. Rätten till busskort gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år. Busskortet kan hämtas på kommunhuset i Vellinge. Se ovanstående information om vad som gäller om kortet blir skadat eller tappas bort.

Elev som får inackorderingstillägg har inte rätt till busskort.

Elever på KOMVUX

Elever, som läser på KOMVUX i en annan kommun, har rätt till busskort om studierna är på heltid. Detta gäller till och med vårterminen året eleven fyller 20 år.

Elever under 16 år

Vi har samlat information om skolskjuts och bussresor för elever under 16 år på vår sidor för elever 6-16 år. På sidan för Elever 6-16 år kan du se om ni har rätt till skolskjuts.

Publicerad:
2 juli, 2018
Senast uppdaterad:
8 februari, 2019