Nu kan du få viktig samhällsinformation direkt i telefonen via SMS

Idag den 3 juni lanserar kommunen en tjänst som gör att du kan få SMS vid olika typer av störningar i kommunens infrastruktur eller vid en krissituation.

- Vid störningar i den kommunala servicen eller i en krissituation är informationsgivningen väldigt viktig. Genom att komplettera de kommunikationsvägar vi har idag med en SMS-tjänst säkerställer vi att vi vid behov snabbt kan nå ut med information till berörda kommuninvånare, säger Jenny Reiman Ehle, kommunikationschef på Vellinge kommun.

Tjänsten kommer inledningsvis enbart att vara inriktad på kommunens VA-verksamhet under en testperiod. Kommuninvånare kommer under testperioden att kunna få sms om oplanerade störningar i vattentillförseln som berör deras hushåll eller om dricksvattnet mot förmodan någon gång skulle bli otjänligt.

Efter att testperioden är över är tanken att du som kommuninvånare ska kunna få ett sms vid alla typer av kriser eller större kommunala driftsstörningar som berör just dig.

Tjänsten kommer automatiskt att hämta upp telefonnummer till alla som är folkbokförda i Vellinge kommun. Om du inte vill få dessa sms eller har någon i din familj som du inte vill ska få dem kan du avanmäla dig genom att följa instruktionerna på Vellinge.se/sms. Eller klicka på knappen nedan.

Om du har skyddat nummer, oregistrerat kontantkort, äger ett fritidshus på en adress som du inte är skriven på, innehar ett företagsabonnemang, eller om du kanske vill få sms om driftstörningar som berör en äldre anhörig som bor i Vellinge kommun så måste du registrera ditt nummer. Det gör du genom att klicka på knappen nedan.

Registrera/avregistrera mobiltelefonnummer

Publicerad:
3 juni, 2019