Hoppa till innehåll

Artikelarkiv

Här kan du ta del av tidigare artiklar från Vellinge kommun

 • Studenten 2022

  Den 9 juni tar eleverna i årskurs 3 på Sundsgymnasiet äntligen studenten! Här hittar du all information om dagen!

 • Nu invigs cirkulationsplats Triangeln i Skanör-Falsterbo!

  Det blir en invigning av rivigare slag!

 • Skydda dig mot bedrägerier!

  Den senaste tiden har många äldre i kommunen utsatts för bedrägerier. De kan ske via telefon eller hembesök och gå till på olika sätt. Här ger vi, tillsammans med Polisen några tips för hur du kan skydda dig mot bedrägerier.

 • Stjärnkväll 2022

  Igår bjöd Vellinge kommun, GRID, VFFG, Företagarna Vellinge och Nyföretagarcentrum in till ”Stjärnkväll” på Falsterbo Strandbad. En kväll för att hylla alla duktiga företagare i kommunen. Efter mingel och rundvandring på Falsterbo Photo Art Museum serverades ett hundratal gäster middag varvad med underhållning och prisutdelning på Bistro Perspektiv.

 • Kokningsrekommendation: Vattenläcka Kungstorp - Gessie villastad

  Kokningsrekommendation kvarstår. Nya besked ges tidigast måndag 23/5.

 • Allsvenskan Segling i Skanörs hamn

  Den 13-15 maj anordnas den första av fyra deltävlingar i Allsvenskan Segling i Skanörs Hamn. Var med och heja fram Skanörs båtklubb att bli Sveriges bästa kappseglingsklubb!

 • Sandskulpturtävling Falsterbo 2022

  Ett av de absolut mest populära evenemangen i Vellinge Kommun är den årliga Sandskulpturtävlingen på Falsterbostranden, rakt nedanför Falsterbo Strandbad. Efter två års uppehåll är det äntligen dags igen. Årets Sandskulpturtävling arrangeras söndagen den 31 juli.

 • Skräpplockardagen

  Häng med och plocka skräp för ett renare Vellinge! Lördag den 7 maj. Välkommen!

 • Mark- och miljööverdomstolen på syn av skyddsvallarna

  Torsdagen den 28 april åkte ledamöter från Mark- och miljöverdomstolen, Länsstyrelsen och Vellinge Kommun på syn av det tänkta skyddsvallarna i kommunen.

 • Drog- och alkoholförebyggande arbete inom föreningslivet

  OBS! Föreläsningen är inställd. RF-SISU Skåne utbildar föreningar om arbetet med det drog- och alkoholförebyggande arbetet inom föreningslivet. Ett viktigt ämne där alla kommunens idrottsföreningar behöver samverka.

 • Fira Valborg runt om i kommunen

  På Valborgsmässoafton tänds majbrasor på några platser i kommunen. Nedan ser du tid och plats!

 • Kranen är på plats i Skanörs hamn!

  En ny kran har installerats i Skanörs hamn. Nu kan båtar som väger upp till tolv ton lyftas upp från vattnet!

 • Huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen

  På tisdag den 26 april startar huvudförhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen om skydd mot höga havsnivåer i Vellinge kommun. Domstolsförhandlingarna är öppna för allmänheten.

 • Fokusområde: Robusthet och ansvarstagande

  Robusthet och ansvarstagande handlar om att Vellinge kommun stärker den långsiktiga förmågan att klara samhällsutveckling och välfärdsuppdraget med bibehållen kvalitet med de finansiella ramar som finns. Det handlar om att kommunen bedrivs med god hushållning på kort och lång sikt ur olika synvinklar: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

 • Fokusområde: Delaktighet och inflytande

  Engagemang, intresse och kunskap lägger grunden för hållbar utveckling, och hållbar utveckling kan bara förverkligas om vi samarbetar. Detta fordrar delaktighet och inflytande både internt från medarbetare och ledning, och externt från medborgare, näringsliv och föreningsliv. Delaktighet och inflytande är därför en förutsättning och ett medel för hållbar utveckling och därmed för att uppnå kommunens vision om bästa möjliga livskvalitet – för dig.

 • Fokusområde: Framtidens välfärd

  Den demografiska utvecklingen nationellt och i Vellinge kommun visar att det blir fler som kommer att behöva välfärdstjänster i framtiden. Samtidigt visar utvecklingen att färre kommer vara i arbetsför ålder, vilket gör att färre kommer att kunna arbeta i välfärden och att skatteintäkterna minskar. Vellinge kommuns förmåga att möta framtidens behov behöver därför säkerställas genom att hitta sätt att nyttja befintliga resurser och kompetenser mer effektivt.

 • Fokusområde: Ungas hälsa och livsvillkor

  En god, hälsosam och trygg miljö för barn och unga är en viktig och självklar del i vår kommuns utveckling. Alla barn och unga har rätt att få goda förutsättningar för en bra uppväxt, med trygghet och en god fysisk, psykisk och social hälsa.

 • Fokusområde: Natur, miljö och klimatförändringarnas effekter

  I kommunen finns mycket variationsrik natur med unika värden att skydda och bevara. Många områden behöver skyddas till exempel för att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behov av områden för friluftslivet. Gröna och blå miljöer, så som parker, dammar och regnträdgårdar, är hälsofrämjande, förbättrar livskvalitet, främjar ekosystemtjänster och bidrar till en ökad biologisk mångfald.

 • Fokusområde: Energi och fastigheter

  En stor del av de utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet, miljön och hälsan kommer från det sätt vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Användningen av fossila bränslen släpper bland annat ut koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, som förutom att bidra till klimatförändringarna, även orsakar hälsoproblem och försurar skog och mark.

 • Fokusområde: Transporter och mobilitet

  Även om Vellinge kommun har goda förutsättningar för en energieffektiv mobilitet genom korta avstånd inom tätorterna och god kollektivtrafik till andra orter sker de flesta personresorna med personbilar med utsläpp, buller och trängsel som följd. Vellinge kommun är till stor del är en pendlarkommun (ca 32% av kommunens befolkning är utpendlare) men framkomligheten och miljön påverkas även av godstrafik.

 • Fokusområde: Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

  Vad och hur mycket vi konsumerar samt hur vi använder våra resurser är viktiga delar för en hållbar resursanvändning och en cirkulär ekonomi. Som kommun har Vellinge stor möjlighet och en viktig roll i att påverka genom till exempel kommunens inköp och leverantörer men också genom att planera för och anvisa platser där avfall enkelt ska kunna återbrukas och återvinnas.

 • Upprustning av utemiljön vid Naturmagasinet

  Naturnära och Arbete och etablering är i full gång med att rusta upp utemiljön nere vid Naturmagasinet i Falsterbo. Följ arbetet här!

 • Vellinge kommun gör ekonomiskt rekordresultat

  Vellinge kommun gör ett rekordresultat på nära 300 miljoner kronor 2021 vilket är 250 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Det finns en rad förklaringar till detta. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige på måndagen den 25e april.

 • Vellinge kommun har antagit nytt Energiprogram

  Vellinge kommun har antagit ett nytt Energiprogram – med utblick mot 2026. I kommunen finns en tydlig politisk vilja att begränsa negativ klimat- och miljöpåverkan. Med Energiprogrammet vill kommunen föregå med gott exempel gentemot invånarna och företagare. I det nya programmet finns åtgärdsplaner inkluderat.

 • Goda resultat för Vellinges näringslivsklimat i SKR:s kvalitetsmätning

  Den 21 april offentliggjordes Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Årets mätning visar att Vellinge kommuns arbete för att förbättra servicen gentemot företag har gett goda resultat inom flera områden.

 • Sundsgymnasiets UF-marknad

  På fredag 22/4 kl. 12.00-16.00 arrangerar Sundsgymnasiet en UF-marknad på Stortorget i Vellinge. Kom och träffa de unga entreprenörerna på Sundsgymnasiet och se deras produkter och tjänster!

 • Upplev konst i påsk!

  Påsktips: Passa på att åka på konstrunda i påsk! Vi har gjort en sammanställning över inte mindre än 29 olika utställningar i Vellinge kommun - en för varje bokstav i alfabetet.

 • Glad påsk!

  Vellinge kommun önskar dig en riktigt härlig påsk!

 • Inbjudan: Emil & Känslogänget - en liten bok om stora känslor

  Hur pratar man känslor med yngre barn? Jennifer Grann, Thea Fridh och Sofia Heimburg från Sundsgymnasiet har skapat en bok som riktar sig till barn i förskole- och yngre skolåldern med budskapet att alla känslor är okej. Visionen är att öka medvetenheten och förebygga psykisk hälsa redan i ung ålder. Den 20 april kl. 17.00 i matsalen i byggnad Borgen på Sundsgymnasiet har du möjlighet att träffa författarna och köpa boken.

 • Därför ska märkningen på trädgårdskärlen följas

  Vellinge kommun har fått uppgifter om att klistermärkena på locket av kärlen till trädgårdsavfallet plockas bort. Vi vill därför påminna om vikten att dessa sitter kvar och att instruktionerna följs.

 • Uppdatering av e-tjänster

  Därför går det tyvärr inte att nå e-tjänsterna mellan kl. 8.30-17.00 Tack för din förståelse!

 • Välkommen till årets Stjärnkväll!

  Glitter, glamour, guldkant, glädjespridande, god mat och glada gäster! Den 11 maj kl. 18.30. Hjärtligt välkommen!

 • Västervångs företagsby

  Arbetet med Västervångs företagsby, det nya verksamhetsområdet i Vellinge, går framåt! Västervångs företagsby är tänkt att vara ett småskaligt verksamhetsområde och ett komplement till det befintliga södra verksamhetsområdet på andra sidan om E6:an, Södervångs företagsby.

 • Sundsgymnasiet- årets UF-skola!

  Stort grattis till Sundsgymnasiet som igår kammade hem priset och titeln Skånes bästa UF-skola på den regionala UF-galan!

 • Knäck koden och programmera din framtid!

  Den 4 april kommer elever på Skanörs skola från årskurs F-9 få en inblick i programmeringens värld. Elever från Teknikprogrammet på Sundsgymnasiet har tagit fram tre lektioner anpassade för låg-, mellan- och högstadiet.

 • Vellinge kommuns Idrottsråd bjuder in till föreningsträff

  Kvällens Inspirationsföreläsare är Mikael Wirstedt, klubbdirektör på MAI och ämnet för kvällen är: Attraktiv föreningskultur - Engagemang och rätt förebilder- Hur vi behåller våra ungdomar länge - Engagerade ledare. Välkommen den 5 april!

 • Skulle du vilja skugga en klass?

  Nu har du chansen att skugga en elev under vecka 16 och 17. Läs mer här och anmäl dig snarast! Endast ett fåtal platser!!

 • Badhuset Västra Ingelstad öppnar 28 mars

  Äntligen öppnar badhuset i Västra Ingelstad igen! Den 28 mars är allmänheten välkomna enligt ordinarie öppettider.

 • Vellinge kommuns näringslivspris 2022

  Erik Ralvert, VD för IS Plåt, erhåller Vellinge kommuns näringslivspris 2022! Erik Ralvert överaskades på sitt arbete av Annica Carlstedt, näringslivs- och turismchef och kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M), och mottog gratulationer och fick motiveringen uppläst för sig.

 • Välkommen att delta i Skräpplockardagarna 2022!

  Nu är det dags att anmäla sig till Skräpplockardagar 2022! Skräpplockardagarna är en årlig, rikstäckande kampanj som arrangeras av organisationen Håll Sverige Rent. Skolor och skolbarn lär sig mer om nedskräpning och plockar skräp tillsammans, och även allmänheten bjuds in att delta. Vellinge brukar hamna högt upp i Håll Sverige Rents kommunrankning över engagemang, och vi hoppas att många vill delta även i år!

 • Din vattenanvändning spelar roll

  Idag är det Världsvattendagen. 42 kommuner införde bevattningsförbud någon gång förra året, och 21 kommuner uppmanade om att spara på vattnet på grund av ett ansträngt läge. Klimatförändringarna innebär att risken för vattenbrist ökar. Branschorganisationen Svenskt Vatten och dess över 300 medlemmar uppmanar nu svenskarna att minska sin vattenförbrukning. Vellinge kommun är medlem i Svenskt Vatten.

 • Språkval

  För alla elever som ska börja årskurs 6 efter sommarlovet är det nu hög tid att göra Språkvalet!

 • Nu invigs utegymmet i Falsterbo!

  Välkommen till invigningen! Tisdag den 22 mars kl. 16.00 klipper vi bandet. På plats finns Matilda Hellman, en av kommunens främsta personliga tränare och fysioterapeut för att instruera alla besökare hur redskapen används på bästa sätt och ge tips på olika träningspass för var och en utifrån behov och önskemål.

 • Vellinge Direkt: Låt oss veta vad du tycker

  Under våren pågår en servicemätning med Brilliant i Skånes Kommuner och Regioners regi. Vi vill då veta hur du upplever kontakten med Vellinge Direkt.

 • Översiktsplan för kommunens havsområde

  Precis som på land finns massor av olika intressen i havet som behöver avvägas mot varandra för att sträva mot en hållbar utveckling. Vellinge kommun har därför tagit fram översiktsplan för kommunens havsområde. Den handlar om havets framtida utveckling och vad kommunen har för framtidsvisioner för havet. Det är ett strategiskt planeringsdokument som syftar till att kommunen ska vara förberedd inför framtida utmaningar.

 • Hur Vellinge kommun arbetar med migration och flyktingmottagning från Ukraina

  Här har vi samlat frågor och svar kring migration och flyktingmottagning med anledning av den pågående situationen i Ukraina.

 • Träffa våra duktiga seniorkontakter

  Att göra en gemensam aktivitet kan göra stor skillnad i vardagen. Våra seniorkontakter är anställda av Vellinge kommun och deras uppdrag är att hjälpa och stödja dig till samvaro.

 • Test av "Hesa Fredrik" måndag 7 mars

  Påminnelse om att "Hesa Fredrik" kommer ljuda på måndag klockan 15.00. På grund av den rådande situationen i Ukraina vill vi uppmärksamma dig på att det här är en del av en sedan tidigare planerad kontroll av att signalen fungerar. Vi vill också påminna om att detta är ett utmärkt tillfälle att informera barn och unga om signalen och vad den innebär.

 • Groddjurstunnel

  Under vår och höst rör sig mycket groddjur över Västra Halörsvägen i Skanör. På grund av den intensivt trafikerade vägen blir emellertid många groddjur överkörda under denna period. Därför anlägger Vellinge kommun en tunnel under Västra Halörsvägen. Arbetet påbörjades under vecka 8 och avslutas senast 25 Mars.

 • Krisberedskap i Vellinge kommun

  Vid en kris finns det fyra återsamlingsplatser i kommunen. Dessa fungerar som Informations- och trygghetspunkter. Information vid en kris kommuniceras vanligtvis genom vellinge.se och våra sociala medier, men dessa platser används vid extraordinära händelser så som om internet skulle ligga nere.

 • Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

  Vellinge kommun följer utvecklingen av situationen i Ukraina och har en god beredskap. Här nedan hittar du länkar till mer information från olika myndigheter.

 • Fokusområde: Hållbar samhällsutveckling och trygghet

  Hållbar samhällsutveckling handlar om att planering och utveckling av Vellinge kommun sker med hänsyn till den enskilde människans frihet och om att främja goda levnadsförhållande. Det handlar också om en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer.

 • Fakta om Program för hållbar utveckling

  I Vellinge kommun pågår ett omfattande arbete med hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för detta arbete är det kommunövergripande Program för hållbar utveckling som antogs 2021 och kommer gälla till år 2030.

 • Förhöjd brandrisk i Södra Skåne

  Just nu råder förhöjd risk för gräsbränder. Ta gärna del av informationen nedan för mer information.

 • Invigning av Stationsläget vid Hagarondellen i Skanör

  Det nya stationsläget vid Hagarondellen i Skanör är färdigt att sättas i bruk och det vill vi uppmärksamma med en invigning! Den 1 mars kl. 07.15 samlas tjänstemän från kommunen som varit involverade i bygget tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och tekniska nämndens ordförande. Bullar kommer att serveras till morgonpendlarna.

 • Ökning av klotter i Vellinge

  Under senaste tiden har vi sett en ökning av klotter, vilket både kommun och kommunpolisen ser allvarligt på. Klotterrelaterad skadegörelse leder till omfattande saneringskostnader, en minskad trygghetskänsla och betraktas av kommunen som ett trygghets- och säkerhetsproblem.

 • Vinnare i markanvisningstävlingen för Falsterbo Strandbad

  En vinnare i markanvisningstävlingen Falsterbo Strandbad Hotell, spa och konferensanläggning är korad. Det vinnande bidraget är Skanör Falsterbo Strandbad AB tillsammans med Nordic Hotels & Resort, PEAB och arkitektbyrån Krook & Tjäder. Projektet går nu in i en fas där en detaljplan ska tas fram tillsammans med de vinnande entreprenörerna. Ambitionen är byggstart av hotellet inom 5-6 år.

 • Anlagd brand vid kommunhuset

  Natten mellan lördag och söndag larmades polis och brandkår till kommunhuset i Vellinge av ett automatiskt brandlarm. Räddningstjänsten påträffar en krossad ruta och att det gjorts ett försök att anlägga en brand. Enligt polisens händelsenotis så söktes området av med hund. En anmälan om mordbrand har upprättats.

 • Varning för storm!

  SMHI har utfärdat en varning på orange nivå ! Här får du veta mer vad som kan förväntas och vad du bör tänka på inför helgens oväder.

 • Vellinge kommun protesterar mot dansk dumpning i Öresund

  Följ de senaste händelserna kring byggandet av Lynetteholmen!

 • Så arbetar Vellinge kommun mot erosion

  Vellinge kommun arbetar ständigt för att motverka erosion. Detta innebär bland annat att kommunen strandfodrar vid Norra Badreveln en gång per år. Lisa Sundgren är stadsträdgårdsmästare och förklarar hur kommunens arbete ser ut framöver.

 • Alla hjärtans dag

  Vellinge kommun önskar er en fin Alla hjärtans dag! ❤

 • Nominera din favorit till årets näringslivspris!

  Nu är det dags att nominera en företagare som du tycker bör få kommunens näringslivspris. Du som nominerar ska bo och/eller verka i Vellinge kommun. Den du nominerar ska bo och driva sitt företag i Vellinge kommun. Pristagaren utses av kommunstyrelsens arbetsutskott med nedanstående kriterier som riktmärke.

 • Information till badhyttsägare

  Möjligheterna att flytta badhytter är kraftfullt begränsat av Länsstyrelsen då området är ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Kommunen har ansökt om tillfälligt tillstånd från Länsstyrelsen för tillfälliga placeringar av utsatta badhytter. Tillståndet gäller till 30 april 2022. Därefter ska badhytterna återplaceras på sin ursprungliga plats.

 • Varning för kraftiga vindar och höga havsnivåer under helgen

  SMHI har utfärdat en varning på orange nivå ! Här får du veta mer vad som kan förväntas och vad du bör tänka på inför helgens oväder.

 • Vellinge på topp 10 kring trygghet och säkerhet under pandemin

  Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar för fjortonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet. Årets tema är hur covid-19 påverkar krishantering, anmälda brott och olyckor. Vellinge kommun placerar sig på plats sex i hela landet. Foto: SKR Öppna jämförelser

 • Kommunfullmäktige inställt 31 januari

  Med anledning av att det inte finns några ärenden att behandla ställs sammanträdet in.

 • Barnomsorg för personer inom samhällsviktig verksamhet

  Vid en eventuell stängning av för- och grundskola kan du som har ett samhällsviktigt arbete och barn i kommunal förskola eller skola erbjudas barnomsorg i förskola och fritidshem. Det gäller barn upp till och med årskurs 6.

 • Tryggt hemma

  Projektet Tryggt hemma ger tips och knep på hur man möblerar och inreder för att kunna bo hemma tryggt och säkert. Genom detta kan vi bland annat minska risken för fallolyckor och andra olyckor som är relaterade till bostaden.

 • Resultat från medborgarundersökning 2021

  Vellinge kommun deltar vartannat år i SCB:s Medborgarundersökning. Nu har resultatet från medborgarundersökningen kommit! Undersökningen ger en bild av hur de som bor i kommunen upplever boendemiljön, hur nöjd man är med kommunens verksamheter samt graden av inflytande och påverkan.

 • Badhytter vid Flommens naturreservat

  Har din badhytt skadats eller riskerar att skadas av storm eller erosion?

 • Tidig upptäckt av demenssjukdom

  Vellinge kommun deltar i projektet ”Jämlik demensvård” där Region Skåne tagit fram en samverkansmodell mellan hemtjänst, hemsjukvård och vårdcentral, som ska öka möjligheten att upptäcka demenssjukdomar i ett tidigare skede.

 • Feriepraktik 2022

  Tänk på att ansökan till feriepraktik sommaren 2022 ska vara inne senast den 31 mars!

 • Fullt ös på Naturmagasinet!

  Naturmagasinet i Falsterbo är öppet hela året. Under sälsäsongen kan du dessutom ta tåget dit! Det är gratis och ett nöje för hela familjen! Sälsäsongen på Måkläppen är öppen november-januari. Passa på att göra en utflykt med familj och vänner innan sälsäsongen är slut för detta året.

 • Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

  Visste du att åtgärder som på ett varaktigt sätt minskar utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser kan få stöd genom Klimatklivet? Stödet kan beviljas med upp till 70 procent av investeringskostnaderna. Nästa ansökningsperiod är planerad till 10 februari – 28 februari 2022.

 • På väg - En ny SkåneExpress

  Vellinge kommun gör tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket satsningar för att förbättra hela trafiksituationen mellan Malmö och Falsterbonäset. Stora satsningar över en lång tid framöver för att du ska kunna resa enklare, snabbare och mer hållbart. På väg mot framtiden!

 • Delta - digitalt arkiv för undervisning

  Delta Vellinge är ett stöd för undervisande personal i Vellinge kommun. Genom plattformen kan pedagoger både dela med sig av undervisningsmaterial och hämta inspiration och kvalitetssäkrade planeringar.

 • Entreprenöriellt lärande i grundskolan

  Fram till slutet av läsåret 2022 pågår ett projekt för att stärka det entreprenöriella lärandet i grundskolorna. Marcus Persson är projektledare och sammanfattar projektets utmaningar, vilka förväntningar som finns och planen framåt.

 • Vi fortsätter tänka nytt

  I Vellinge välkomnar vi modet att tänka nytt. Det har hjälpt oss att skapa några av landets bästa skolor och en god äldreomsorg. Och nu när framtiden ställer större krav på oss, tänker vi fortsätta tänka nytt, för att fler ska kunna fortsätta ha det bra.

 • Framtidssäkrad utbildning

  Våra barn och unga växer upp i en tid då världen förändras exceptionellt snabbt – en tid präglad av genombrott och utveckling men också av omställning.

 • Måndag den 17 januari uppdaterar vi våra e-tjänster

  Mellan kl. 08.30 - 15.00 kommer därför våra e-tjänster ej gå att använda. Vi beklagar detta! Välkommen att kontakta oss vid frågor!

 • Krafttag mot droger i Vellinge

  Vellinge kommun har tagit fram en ny handlingsplan för det drogförebyggande arbetet. Visionen är tydlig - Vellinge kommun ska vara fri från missbruk och skador av alkohol, tobak och andra droger. Tillsammans med flera aktörer införs en rad insatser för att hindra de ungdomar som är på väg in i ett missbruk och hjälpa de som behöver att ta sig ur ett sådant.

 • Kaninpest i Vellinge kommun

  Flera kommuninvånare hör av sig till miljöenheten när kaniner drabbats av kaninpest. Kommunjägarna har de senaste två utbrotten (2019 och 2021) kunnat konstatera att antalet drabbade kaniner i kommunen är högt, men att sjukdomen tycks vara koncentrerad till Vellinge tätort.

 • Glöm inte skolvalet för ditt barn som börjar förskoleklass 2022!

  Den 15 januari är sista dagen att lämna in anmälan till förskoleklass 2022.

 • Var slänger du din julgran?

  Har julen dansats ut och granen börjat barra? Här får du information om vad du gör med din julgran!

 • Detta gäller för fyrverkerier i Vellinge kommun

  Det är förbjudet att utan tillstånd använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område i hela kommunen. Undantag är klockan 23.00 den 31 december till klockan 01.00 den 1 januari.

 • Julhälsning från kommunen

  Vellinge kommun önskar er alla en riktigt God Jul!

 • FAQ - Livscykelhantering för gästkonton i Microsoft Teams

  Har du fått ett mejl om att kontrollera ditt gästkonto i ett av Vellinge kommuns Team i Microsoft Teams? På denna sidan hittar du svar på dina frågor!

 • Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

  Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Är du anhörig och hjälper någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du vara behörig att göra ansökan åt din närstående.

 • Kranen är på plats i Skanörs hamn!(2)

  En ny kran har installerats i Skanörs hamn. Nu kan båtar som väger upp till tolv ton lyftas upp från vattnet!

 • Den nya entrén till Vellinge – Kika på Norra infarten här

  Boende och besökare kan känna sig stolta när de idag kör av från motorvägen och rullar in från på norra infarten mot Vellinge. Förr möttes man av en T-korsning som tvingade trafikanter att köra runt hela staden för att nå centrum. Idag möts man istället av en vackert upplyst rondell, en ny väg in till centrum och ytterligare en rondell som ger alla som kommer till Vellinge, valmöjlighet och ett varmt bemötande.

 • Verksamhetsområden får nya namn

  Under perioden 29 september till 28 oktober pågick en stor namntävling. Det var kommunens snart tre verksamhetsområden som skulle namnges. Nu är namntävlingen avslutad och nya namn har tagits fram.

 • Anmälningsperiod ändrad för prövningar

  Tjänsten för anmälning till prövning ligger tillfälligt nere. Öppnas 17 december.

 • Övning Försvarsmakten under vecka 50

  Vecka 50 håller Försvarsmakten utbildning för nya plutonchefer och gruppchefer. Under veckan kommer därför militärövningar ske runt om i Vellinge och Trelleborg kommun. Här kommer lite information om vad som händer och var.

 • Nya rekommendationer

  Från och med onsdagen den 8e december så börjar nya rekommendationer att gälla. Läs mer här!

 • Just nu går det inte att nå våra e-tjänster.

  Den 8 december mellan kl. 05.00-15.00 är våra e-tjänster tillfälligt stängda. Vi beklagar detta!

 • Sophämtning kring jul

  Så här hämtar kommunen sopor och avfall under jultider.

 • Årets pedagog 2021

  Årets pedagog 2021 ​är utbildningsnämndens årliga stipendium till en framstående pedagog. I år tilldelas priset Nina Sandberg, förskollärare på Skanörs förskola.

 • Samverkansmodell - SSPF

  SSPF är en samverkansmodell med representanter från skola, socialtjänst, polis och fritid. Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar SSPF med att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden. Målet är att ungdomar i kommunen ska ha en fungerande skolgång och ett liv fritt från kriminalitet och droger.

 • Årets samhällsbyggnadspris 2021

  Vellinge kommuns samhällsbyggnadspris delas ut för insatser inom områdena miljö, arkitektur och samhällsbyggnad. Vinnaren av 2021 års samhällsbyggnadspris: Gösen 11, Krakaugatan 1, Vellinge.