Hoppa till innehåll

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Vissa grupper är försäkrade under verksamhetstid, dvs. den ordinarie tid den försäkrade deltar i verksamhet/skola, samt färden till och från. Detta gäller bland annat skolelever och barn i barnomsorg. Andra grupper är försäkrade dygnet runt. Detta gäller bland annat personer sysselsatta enligt SOL och LSS (korttidsboende).

Vid skada

Tänk på att:

Anmäl och rapportera en olycksfallsskada

När en skada inträffar ska den anmälas till kommunens försäkringsbolag Svedea skickas utan dröjsmål via följande länk:

Anmäl skada - Kommunolycksfall | Svedea

Vid akuta skadehändelser och frågor gällande skador går det bra att kontakta Svedea via telefon eller e-post. 0771-160 199, skadorforetag@svedea.se

Taxi i samband med olycksfall

Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider m.m. lämnas till taxi.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:31