Hoppa till innehåll

Riktlinjer för evenemangsbidrag

Föreningar och organisationer kan söka ekonomiskt bidrag till evenemang i Vellinge kommun.

Självservice

Varje evenemang ska hålla god kvalitet, och arrangören ska visa på kunnande, kompetens och förmåga att genomföra arrangemanget. Evenemanget ska stärka Vellinge kommuns attraktivitet och bidra till kommunens långsiktiga varumärkesbyggande arbete.

Evenemanget ska vara intressant för kommunens invånare och besökare, attrahera en stor publik och/eller deltagare i alla åldrar, vara politiskt och religiöst obundet samt vara öppet för alla.

Skicka in ansökan

Till ansökan ska budget för evenemanget bifogas. Bidrag är alltid ett fast belopp, inga rörliga belopp beviljas. Handläggningstiden för ansökan varierar beroende på det sökta beloppets storlek, vi rekommenderar att du skickar in ansökan minst sex månader innan planerat evenemang. Besked om bidrag lämnas skriftligt till arrangören.

Det är viktigt att du har koll på vilka tillstånd ditt evenemang behöver. Vi har samlat en lista på alla tillstånd fördelat på typ av evenemang, inomhus eller utomhus.

Ansök om tillstånd i god tid, för en del tillstånd är flera olika aktörer inblandade och handläggningstiderna kan variera.

Tillståndsguide för evenemang inomhus

Tillståndsguide för evenemang utomhus

Beviljat evenemangsbidrag utbetalas av Vellinge kommun till den sökande organisationens bank- eller postgiro, inga fakturor ska skickas till Vellinge kommun.

Om bidrag beviljas ska arrangör erbjuda Vellinge kommun marknadsföringsutrymme enligt denna riktlinje (se lathund, sid 2).

Ansökan om evenemangsbidrag görs via vår digitala e-tjänst, Ansök om evenemangsbidrag

Återrapportering

Om kommunen villkorat bidraget med återrapportering ska denna innehålla en beskrivning av evenemangets genomförande, det ekonomiska utfallet, hur kommunen syntes i arrangemanget, samt en bedömning av om syftet med arrangemanget uppnåddes. Återrapportering skickas till registrator via mail till: registrator@vellinge.se.

Om bidraget är utbetalt och återrapport inte inkommer, kan föreningen bli återbetalningsskyldig för utbetalt bidrag.

Senast uppdaterad:
12 april, 2019