Hoppa till innehåll

Tillståndsguide för evenemang inomhus

På den här sidan finns information om vilka tillstånd du behöver för att arrangera ett evenemang inomhus.

Steg 1: Plats för evenemanget

Platsen är den grundläggande delen som behöver avklaras innan du kan gå vidare med andra tillstånd.

Förslag på plats

Det finns flera gymnastiksalar, matsalar och andra lokaler som du kan hyra av kommunen. Avgiften kan variera beroende på om den som hyr är en förening/organisation i Vellinge kommun eller ett privat företag, en privatperson eller en förening/organisation från annan kommun.

Du kan själv se vilka tider lokalerna är lediga i lokalbokningen och där kan du också skicka din bokningsförfrågan. En bokningsförfrågan tar fem dagar.

Polistillstånd

Ska du arrangera till exempel en konsert eller ett musikevenemang behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Räkna med att handläggningstiden är minst 12 veckor.

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning hos Polisen.se

Steg 2: Söka tillstånd

Förutom att boka lokalen och lämnat in eventuell polisansökan, måste du ansöka om de tillstånd som är nödvändiga för ditt evenemang. Sök tillstånden samtidigt, så blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Affischer, vepor eller banderoller

Vill du sätta upp affischer, vepor och banderoller längs gator och fasader med reklam för kommande evenemang? Då behöver du polistillstånd.

Under Relaterade dokument kan du ta del av vad som krävs av dig som arrangör.

Livsmedel (servera mat)

Om du ska hantera livsmedel i samband med ditt evenemang, ska du anmäla det till kommunens miljöenhet senast 10 arbetsdagar innan evenemanget, oavsett om du har eller inte har ett livsmedelsföretag registrerat sedan tidigare.

Miljöenheten gör bedömningen om din verksamhet behöver registreras och, om det krävs, tillkommer en registreringsavgift. Verksamheten får starta när du har fått beslutet om registrering eller 10 arbetsdagar efter att miljöenheten har fått din anmälan. Lokalen eller platsen för din verksamhet behöver inte besiktigas innan verksamheten påbörjas.

Anmäla livsmedelsanläggning

Serveringstillstånd (servera alkohol)

För att få servera alkohol vid ett evenemang, behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Det är du som ska bedriva serveringen som söker tillståndet. Du behöver uppfylla ett antal krav för att få servera alkohol – läs hela listan på vellinge.se Prata gärna med en tillståndshandläggare på omsorgsavdelningen innan du ansöker.

Omsorgsavdelningen i kommunen prövar din ansökan om serveringstillstånd. Skattemyndigheten, Kronofogden, räddningstjänsten, polismyndigheten och miljöförvaltningen kontaktas alltid i prövningen av din ansökan. Handläggningstiden är 30 arbetsdagar, om ansökan är komplett vid ansökningstillfället.

Vid stora evenemang med flera sökande kan det ta längre tid. Kommunen tar ut en avgift för din ansökan. Avgiften måste vara betald innan ansökan handläggs.

Läs mer och ansök om serveringstillstånd

Renhållning och avfall

Den använda lokalen, även eventuella parkeringsplatser, lämnas i städat skick. Sökande ska se till att det finns tillräckligt många sopkärl på området.

Kommunen tillhandahåller sopkärl, beställning samt tömning av alla sopor bekostas av sökande. Sökande ansvarar för att beställa tömning av sopkärl efter evenemangets slut. Eventuell efterkontroll av städningen görs av kommunen. Tänk på att ingen soptömning kan ske under helgen.

För att få hjälp kontaktar du Vellinge direkt på tel. 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se.

Parkering

Det är viktigt att du som arrangör av evenemanget parkerar rätt. Undantag av parkeringsreglerna medges endast i speciella fall men kräver då att du fått dispens av tekniska avdelningen.

För att få hjälp kontaktar du Vellinge direkt på tel. 040-42 50 00 eller vellinge.kommun@vellinge.se.

Behövs förstärkt kollektivtrafik?

I så fall kontaktar du Skånetrafiken.

Ljudnivåer

Det är upp till den som anordna evenemanget att bedriva egenkontroll för att säkerställa att ljudnivåerna inte är för höga på evenemangsområdet eller hos de boende runt omkring.

Vid konserter och andra evenemang där hög musik förekommer ska det säkerställas att besökarna inte utsetts för ljudnivåer som överstiger Folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014:15) om höga ljudnivåer. Av dessa framgår riktvärden för både ekvivalent och maximal ljudnivå som inte får överskridas. Om barn under 13 år ska ha tillträde till evenemanget är riktvärdena strängare.

Brandfarlig och explosiv vara

Vid hantering av gasol eller andra brandfarliga vätskor som överstiger tillståndspliktig mängd måste tillstånd sökas hos Räddningstjänsten. Gränser för tillåten mängd hittar du hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2013:3).

Handläggningstiden för ett tillstånd beror på arbetsbelastning. Var ute i god tid med ansökan.

Det är räddningstjänsten i Trelleborgs kommun som handlägger tillståndsärenden gällande brandfarlig och explosiv vara i Vellinge kommun.

Läs mer på Trelleborg kommuns webbplats

Senast uppdaterad:
27 december, 2021