Hoppa till innehåll

Måltidskvalitet inom äldreomsorgen

Under hösten 2022 genomförs ett måltidsprojekt i Vellinge kommun med kvalitetshöjande insatser kring måltidssituationen inom äldreomsorgen. Detta i form av kompetensutveckling till personal samt matevent riktat till de äldre på vård- och omsorgsboendena i kommunen.

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet, dels genom att ge energi och näring, dels genom att måltiden ska vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Projektet leds Peggy Dicksdotter Hermansson, Offentlig Måltid i Sverige AB.

Projektet innehåller flera delar. Det inleddes med måltidsobservationer, där Peggy tillbringade en heldag på respektive vård-och omsorgsboende. Hon deltog i huvud- och mellanmålen, observerade måltidsmiljön och samtalade med de boende och med personal. Verksamheterna kommer att få en återrapportering av måltidsobservationerna med fokus på förbättring- och utveckling kring mat och måltid.

Två matevent på respektive vård- och omsorgsboende ingår i projektet. Ett event är genomfört, på temat höst. Det andra eventet kommer vara i november/december, där temat är smaker från svenska landskap.

All personal på vård- och omsorgsboende, hemtjänst och hemsjukvård erbjuds en grundläggande utbildning inom området. Detta kompletteras med webbutbildning i fem delar, att använda vid introduktion av nyanställd personal och som uppfräschning av kunskap.

Publicerad:
2 november, 2022