Hoppa till innehåll

Krafttag mot droger i Vellinge

Vellinge kommun har tagit fram en ny handlingsplan för det drogförebyggande arbetet. Visionen är tydlig - Vellinge kommun ska vara fri från missbruk och skador av alkohol, tobak och andra droger. Tillsammans med flera aktörer införs en rad insatser för att hindra de ungdomar som är på väg in i ett missbruk och hjälpa de som behöver att ta sig ur ett sådant.

På tisdagens kommunstyrelsemöte antogs en drogförebyggande plan med visionen om att Vellinge kommun ska vara fri från missbruk och skador orsakade av alkohol, tobak och andra droger. Det är viktigt att förebygga bruk och missbruk i tidig ålder, eftersom riskfylld konsumtion som inleds i unga år tenderar att fortsätta och öka genom livet.

"Missbruk kan även bli en inkörsport till annan kriminalitet. Det orsakar också omfattande samhällskostnader och tragedier för familjer och enskilda." säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Idag ses en allmänt ökad tillgänglighet av droger bland barn och ungdomar. I Vellinge kommuns egen drogvaneundersökning (DVU) från 2020 visade resultatet att 18% av eleverna i årskurs 6–9 uppger att de får vin av sina föräldrar. Vidare visar mätningarna att andelen konsumenter av alkohol har ökat inom varje årskurs. Resultatet indikerar också att andelen elever som använt narkotika ökat för varje årskurs (årskurs 6 undantaget eftersom de inte får frågor gällande narkotika).

En viktig del i handlingsplanen är en stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF), idrottsförbundet samt föreningslivet. Genom samverkan med flera aktörer kan de ungdomar som har eller riskerar att hamna snett få hjälp i ett tidigt stadie. För de ungdomar som har hamnat snett finns möjlighet till ett ungdomskontrakt. Det innebär att kommunen kan skriva kontrakt med den ungdom som behöver hjälp ur ett missbruk och stötta med insatser, t.ex. drogtester, kartläggning av droganvändning och familjesamtal.

"Kommunens arbete är brett och bygger på tre ben; förebyggande arbete, insatser mot de som uppvisar riskbeteende och insatser för de som befinner sig i ett pågående missbruk." säger Carina Wutzler.

"I Vellinge kommun råder nolltolerans mot droger och för att nå framgång i arbetet krävs en kombination av åtgärder och insatser som involverar såväl kommunens verksamheter som polis och andra myndigheter, föreningsliv och inte minst vårdnadshavarna", avslutar Carina Wutzler.

Klicka på bilden nedan för att läsa den drogförebyggande planen i sin helhet.

Vid frågor, kontakta Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande, 040-42 50 00

Drogförebyggande plan.PNG (PDF-dokument, 398 kB)

Publicerad:
14 januari, 2022