Hoppa till innehåll

Sammanstrålen-för barnets bästa

Vi har träffat Sara Fransson som arbetar som umgängesstöd, Nina Bornarve, familjerättssekreterare och Julia Blomdahl, verksamhetschef inom Individ- och familjeomsorg i Vellinge kommun. Här berättar de lite om Sammanstrålen och Familjernas hus.

Vad är Sammanstrålen och Familjernas hus?

Sammanstrålen är en umgängesstödverksamhet som sedan fem år tillbaka finns i Vellinge, berättar Nina. -Den finns i Familjernas hus, som har en naturlig placering tillsammans med Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning och Öppen förskola i centrala Vellinge. Detta gör att det ska kännas välkomnande och positivt att komma hit.

image3gmke.png

Cecilia Schön och Sara Fransson arbetar båda som umgängesstöd i Familjernas hus i Vellinge.

Och hur fungerar umgängesstöd?

Sammanstrålen stöttar barn så att de kan ha en bra kontakt med båda sina föräldrar. -Som umgängesstöd ska jag bidra till trygghet för barnet, och vid behov ge stöd till både dem och föräldrarna, säger Sara. Vissa barn kommer till Sammanstrålen för att lära känna en förälder, medan andra kommer för att bibehålla eller få tillbaka en kontakt som av någon anledning blivit bruten. Då träffas umgängesföräldern, barnet och umgängesstödet här i Familjernas hus. Som umgängesstöd kan man också medverka vid hämtning och lämning i samband med att barnet ska till den andre föräldern, så att barnet slipper konflikter i samband med detta.

Hur får man stödet, och vad är syftet?

-Umgängesstödet ska verka för barnets bästa, berättar Nina. Alla barn har enligt FN:s barnkonvention och Föräldrabalken rätt till sina föräldrar. Om umgänget inte fungerar på egen hand, ska umgängesstödet försöka underlätta för barnet. Detta genom att lyssna in och anpassa umgänget inom ramarna för beslut om umgänge.

Umgängesstöd får man antingen på frivillig väg via socialtjänsten, eller genom ett beslut eller en dom från tingsrätten.

-Då finns vi här för dem, fortsätter Sara. Vi träffas i en miljö där man kan leka, äta, spela spel och göra saker som man normalt gör i en hemmiljö. Det ska kännas lugnt och tryggt för barnet här. Vi har uppstartsmöte med barnet, vi stöttar och dokumenterar. Att diskutera det som inte fungerar, är ofta lättare att diskutera med oss än med den andre föräldern. Arbetet utmynnar i att barnet och föräldern i framtiden ska kunna ha en fungerande relation, och att de efter en period av stöd ska kunna umgås på egen hand.

En viktig del för att det ska fungera, är att lyssna på barnet. Men även att stötta umgängesföräldern i sin relation med barnet, och de båda föräldrarna i sin relation med varandra. Detta för att deras strategier ska hålla när de senare ska klara sig på egen hand. Här gäller det att tänka på barnets behov.

Har pandemin påverkat er verksamhet?

Normalt sätt har närliggande kommuner möjlighet att köpa in lediga platser här, men detta har vi fått pausa under pandemin, berättar Julia. Men vi säger inte nej till våra kommuninvånare, dem har vi plats för.

Vad är det bästa med jobbet?

-Det är när umgänget utvecklas positivt, och man ser glädjen hos både barn och förälder när de är tillsammans. När vi berättar detta för den andre föräldern och vi ser hur han eller hon delar deras glädje. -Då känns det fint att ha bidragit till detta, avslutar Sara.

Publicerad:
17 mars, 2021