Hoppa till innehåll

Viktiga naturvärden ska skyddas

En blommande vägren i Höllviken, en ekologisk landskapsanalys och insatser för backsvalor och strandpaddor på den nedlagda motorcrossbanan i Skanör. Det är tre projekt som är på gång för att skydda naturvärden i kommunen. Nu har Vellinge kommun fått cirka 450 000 kronor i statligt bidrag för projekten.

blommor.jpg

Vellinge kommun har för år 2020 fått LONA-bidrag för att utveckla naturvärden i kommunen i tre projekt. LONA står för Lokala Naturvårdssatsningen och är ett statligt bidrag som betalas ut via Länsstyrelsen. Sammanlagt är bidragen för de tre projekten runt 450 000 kronor, och Vellinge kommun skjuter till motsvarande summa.

De tre projekten:

Stenbocks väg, en blomstrande vägren i Höllviken

Här ska vi på en sträcka ta bort grässvålen och istället plantera ängsblommor för att gynna den biologiska mångfalden och i synnerhet pollinerande insekter som humlor och bin. Samtidigt skapas en vackrare väg för invånare och besökare som rör sig här.

Ekologisk landskapsanalys

I projektet ska vi uppdatera kommunens digitala kartskikt med var det finns gröna strukturer i kommunen, och information om hur viktiga de är för människor, växter och djur. Informationen kommer tas fram genom analys av flygfoton och inventeringar ute i kommunen. Den ekologiska landskapsanalysen kommer vara ett viktigt underlag till Grönstrukturplanen som är under framtagande.

Backsvalebrant och vatten för strandpadda på motocrossbanan i Skanör

Miljöer för backsvalan att häcka i försvinner mer och mer och svalorna minskar därför i antal. På den nedlagda motocrossbanan i Skanör kommer vi att anlägga en jordhög med en brant anpassad för omkring 150 par häckande backsvalor. I området kommer vi även att skapa övervintringsplatser och dammar för lek för den sällsynta strandpaddan.

Längs med motocrossbanan går Skåneleden och vi vill skapa en intressant plats att besöka längs leden. Området ligger inom både Natura 2000-område och statligt Naturreservat och Länsstyrelsen kommer utföra åtgärder enligt naturreservatets skötselplan i samband med projektet.

Publicerad:
6 maj, 2020