Hoppa till innehåll

Vellinge får bygga skyddsvall mot höga havsnivåer

I dag, den 7 maj, kom beskedet från Mark- och miljödomstolen i Växjö. Vellinge kommun får lov att bygga skyddet som ska säkra Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge mot förhöjda havsnivåer.

Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå. Kommunen har därför haft frågan om att skydda befintlig bebyggelse högt upp på agendan under många år och är nu äntligen framme vid ett beslut.

Kommunen står i startgroparna för projektering av skyddet i sin helhet och förbereder för att kunna påbörja den första deletappen i norra Skanör. Om beslutet inte överklagas siktar kommunen på att byggnationen kan påbörjas under 2021-22. För att finansiera projektet kommer kommunen att söka pengar hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt EU-finansiering.

- Det är ett mycket glädjande besked. Vi har arbetat länge med frågan och det är prioriterat för kommunen att få till stånd skyddet. det är en viktig trygghets- och säkerhetsfråga för de som bor och verkar i de utsatta områdena men också viktigt för fortsatt utveckling av kommunen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun.

- Skönt att vi nu fått det här beskedet. I huvudsak så är domen vad vi hoppades på. Skyddet behövs redan idag och vi kommer att starta upp arbetet så fort som möjligt”, säger Anna Möller, samhällsbyggnadschef i Vellinge kommun​.

Kommunens ansökan fick avslag i några mindre delar. Bland annat en sträcka omedelbart norr om väg 100 och väster om Ljunghusen. Domstolen har även meddelat ett villkor som innebär att kommunen ska avsätta ett större naturområde öster om Skanör som skyddat område.

Publicerad:
7 maj, 2020