Hoppa till innehåll

Tätare samarbete ger tryggare UF-företagande

Vellinge kommun har initierat ett tätare samarbete mellan Sundsgymnasiet och kommunens myndighetsutövande enheter för att ge UF-elever en god plattform för företagande.

Ung Företagsamhet (UF), innebär att eleverna startar egna företag som de driver under sitt tredje gymnasieår. På Sundsgymnasiet är UF en obligatorisk kurs på Ekonomiprogrammet och en valbar kurs för övriga elever i årskurs 2 och 3.

"Att driva ett UF-företag ger eleverna värdefull kunskap om företagande. Vi har ett framgångsrikt program med UF-företag inom flera olika områden", säger Jonas Frankel, rektor på Sundsgymnasiet.

UF-företag drivs ofta som ett enkelt bolag, vilket innebär att respektive person i firman ansvarar för att de regler och lagar som omfattar verksamheten följs. Vissa branscher har en omfattande reglering, vilket eleverna kan uppleva som utmanande. Konsekvenserna om regleringen inte följs kan vara omfattande, såsom förbud, vite och sanktionsavgifter.

Myndighetsutövningen som utförs av kommunen och som säkerställer att regler och lagar efterföljs, ska beakta allas likhet inför lagen.

"Som myndighet måste vi behandla UF-företag som andra företag. Vi kan konstatera att det finns ett behov av att vi tidigt kommer in i elevernas lärprocess, innan de startar sina verksamheter", säger Ola Gustafsson, miljöchef i Vellinge kommun. "Vi ser därför fram mot ett närmare samarbete med Sundsgymnasiet och blivande unga entreprenörer."

Mot bakgrund av ett fall där ett UF-företag belagts med sanktionsavgift efter att inte följt reglerna för branschen, har Vellinge kommun konstaterat att elever som driver UF-företag behöver en bredare plattform för sitt företagande, samt att ansvaret för att säkerställa detta behöver förtydligas.

"Inför nästa läsår breddar vi utbildningen och öppnar upp för ett tätare samarbete med kommunens miljöenhet, för att skapa tydlighet kring de krav och regler som gäller för företag. Eleverna ska tryggt och säkert kunna starta, driva och avveckla sitt UF-företag", säger Jonas Frankel.

Publicerad:
5 maj, 2020